Instrucţiunea privind completarea indicatoriilor social-economici ce caracterizează condiţiile de trai ale populaţiei localităţii (comună, sat, oraş)