Președintele raionului Rezina
Președintele:Teodor Cuculescu
Atribuţii:1. Reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti.
2. Contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în  soluţionarea problemelor de interes raional.
3. Asigură executarea deciziilor consiliului raional.
4.Gestionează activitatea autorităţii publice.
5. Coordonează activităţile subdiviziunile Consiliului raional inclusive ale Direcţiei finanţe.
6. Contribuie la realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de situaţii excepţionale şi ia măsuri de prevenire a acestora, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor.
7. Exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului.
CURRICULUM VITAE

 
Nume Cuculescu Teodor Veaceslav
Naționalitate Moldovean
Data naşterii 04.03.1990
E-mail pentruteodor@gmail.com


Educaţie şi Formare

01.09.2013- 15.01.2015: Master ,,Instituții de drept privat”- Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Republica Moldova, Chișinău;
01.09.2009-31.05.2013: Facultatea Drept-Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM), Republica Moldova, Chișinău;
01.09.1997-30.05.2008: Școala medie sat. Trifesti, rn, Rezina.

Experienţă Profesională
25.11.2019- 05.12.2023
Vicepreședinte în cadrul Consiliului raional Rezina;
05.07.2019 – 25.11.2015:
Șef Direcția Asistență Juridică din cadrul Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”;
04.07.2019 – 25.11.2015:
Membru al Consiliului de administrație al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”;
03.10.2016 – 25.11.2015:
Secretar al Consiliului de administrație al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”;
03.10.2016- 05.07.2019:
Șef Secția juridică în cadrul Î.S. „Fabrica de sticlă din Chișinău”;
26.11.2015- 29.07.2016:
Jurist în cadrul aparatului Primăriei or. Rezina;
16.05.2014- 16.11.2015:
Avocat stagiar în Cabinetul Avocatului „Vermeiuc Emilia”;

Aptitudeni şi competenţe profesionale
-Elaborarea contractelor,ordinilor;
-Elaborarea proiectelor de Decizii, Dispoziții
-Elaborarea business- planurilor;
-Elaborarea cererilor de chemare în judecătă/ apel, recurs, referințe, prezența experienței de reprezentare în instanțele de judectă;
-Experiență în domeniul gestionării resurselor umane din punct de vedere juridic;
-Spirit analitic;
– Lucru în echipă;
– Spirit de evaluare si îmbunătățire,
– Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității)
Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în cadrul numeroaselor training-uri și seminare la care am participat (pe diverse domenii: dezvoltării personale, managementul timpului,planificarea afacerii,promovare, leadership) precum și în cadrul activității de voluntariat, pe parcursul activității de jurist atât la structurile statale cât și cele nestatale.