Vicepreședintele raionului în probleme de dezvoltare raională
Vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale
Vicepreședintele:Valentin Rotari
Atribuţii:1. Contribuirea la buna desfășurare a activităţii Direcției Finanțe, Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport, Secţiei Cultură şi a instituţiilor medicale din raion.
2. Elaborarea şi asigurarea îndeplinirii Programelor raionale în domeniul învăţământului, educaţiei, sănătăţii, tineretului, culturii, sportului, asistenţei sociale.
3. Asigurarea executării deciziilor Consiliului raional în domeniile enumerate.
4. Contribuirea la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate (în domeniu) în soluţionarea problemelor de interes raional.
5. Contribuirea la realizarea, la nivel de raion, a măsurilor de protecţie în caz de epidemii, luarea măsurilor de prevenire a acestora.
6. Monitorizarea administrării bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului.
7. Contribuirea la acțiunile de luare în evidenţă a persoanelor socialmente-vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, în conformitate cu legea cu privire la locuinţe.
8. Contribuirea la elaborarea şi implementarea programelor de utilizare a forţei de muncă (în domeniu).
9. Examinarea oportunităţii, înaintarea propunerilor de înfiinţare, reorganizare a instituţiilor social-culturale de interes raional, asigurarea funcţionării acestora.
10. Contribuirea la încurajarea, organizarea, desfăşurarea de activităţii ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, susţinerea şi stimularea acestora.
11. Ajutorarea în activitate a instituţiilor de cultură, asistenţă socială, turism şi sport de interes raional.
12. Conlucrarea, în interesele raionale, cu Asociaţiile obşteşti, ONG-urile din teritoriu.
13. Contribuirea de dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru categoriile socialmente-vulnerabile, monitorizarea calităţii serviciilor sociale.
În executarea atribuţiilor sale vicepreşedintele raionului va fi asistat de Secţia Cultură, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Direcţia Învăţământ, Tineret şi Sport.
Paralel atribuţiilor de bază, vicepreşedintele raionului, dnl Valentin Rotari, va îndeplini şi alte însărcinări, dispuse la moment de preşedintele raionului.
În fiecare zi de vineri, vicepreşedintele în domeniul juridico-social va prezenta Programe săptămânale de activitate şi Rapoarte ce vor reflecta executarea acestora pentru săptămâna trecută.