Bagrin Serghei
Fracțiunea:PAS
Comisia “Buget și finanțe”
Josanu Ghenadie
Fracțiunea:PAS
Comisia “Juridico-socială”
Rusnac Iurie
Fracțiunea:PAS
Comisia “Dezvoltare raională”
Druță Stepanida
Fracțiunea:PAS
Comisia “Buget și finanțe”

Curecheru Veaceslav
Fracțiunea:PAS
Comisia “Dezvoltare raională”

Cuzuioc Vitalie
Fracțiunea:PAS
Comisia “Juridico-socială”

Cuiban Aliona
Fracțiunea:PAS
Comisia “Buget și finanțe”

Pistrui Violeta
Fracțiunea:PAS
Comisia “Juridico-socială”