Secretarul Consiliului raional Rezina
Secretar:Vasile GOBJILĂ
Atribuţii:1. Asigură înştiinţarea convocării consiliului raional.
2. Asigură legalitatea actelor adoptate de către Consiliul raional şi de către Preşedintele raionului.
3. Asigură implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici.
4. Acordarea ajutorului metodologic şi consultativ consilierilor şi comisiilor consultative ale consiliului raional, primarilor şi secretarilor consiliilor locale.
Telefon de contact:(0254) 2-20-57