În atenția apicultorilor și producătorilor agricoli/utilizatorilor produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților

 Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești Vă informează, în conformitate cu art.7, alin. a) alin.b), art.13 alin.5,lit.a) din Legea nr.70/2006 apiculturii, și Cap.III, pct.11,12, din Anexa nr.2 al Hotărîrii Guvernului nr.369/2023 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional ”BeeProtect” și a Reglamentului privind modul de funcționare și utilizare a resursei informaționale Sistemul Informațional ”BeeProtect”,  care va fi utilizat de către apicultorii și producătorii agricoli/utilizatorii produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților în scopul înregistrării și notificării reciproce a informațiilor privind aplicarea produselor de uz fitosanitar și fertilizanți și amplasarea stulpinelor.

      Vă amintim, că toți apicultorii și utilizatorii de produse de uz fitosanitar și fertilizanți sunt obligați:

-să înregistreze în sistemul informațional detaliile referitoare la aplicarea tratamentelor cu cel puțin 48 de ore înainte de a începe tratarea, indicînd exact data și ora începerii și sfărșitului tratării, metoda de tratare, denumirea produsului de uz fitosanitar sau a fertilizantului, doza/norma de consum al produsului (l/ha,kg/ha),precum și categoria de pericol de toxicitate acută orală pentru om/albine.

     În contextul celor expuse, Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Orhei/Rezina/Telenești/Șoldănești  solicită respectuos  înregistrarea   în sistemul informațional ”BeeProtect”https://beeprotect.md/pages/register.htmlcu semnătura electronică.     Să ne  informați pe adresa electronică sau telefon despre înregistrarea obligătorie în Sistemul Informațional ”BeeProtect”.

iurie.cojocari@ansa.gov.mdtel 067629925  oficiul Rezina