Consiliul raional Rezina se convoacă în ședință extraordinară