Semnarea Acordului de parteneriat între Consiliul raional Rezina cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Consiliul raional Rezina și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, astăzi, 22 martie 2024, au încheiat un Acord de parteneriat, în scopul implementării unor activităţi comune pentru promovarea și dezvoltarea potențialului social-economic la nivelul raionului Rezina.

Prin semnarea acordului, ambele părți își propun construirea unui parteneriat eficient și intenționează să extindă și să consolideze cooperarea care vizează dezvoltarea sectorului agrar și industrial, comerț intern și extern și a altor tipuri de activități de întreprinzător.

În vederea punerii în aplicare a prezentului acord, părțile vor face schimb de informații cu privire la domeniile reglementate de acord și vor organiza consultări, ateliere comune, seminare, mese rotunde și alte evenimente cu scopul de a elabora propuneri de interes comun.

Având la bază cele expuse supra, Consiliul raional Rezina este deschis pentru colaborare, dezvoltare de parteneriate cu persoane fizice și juridice, AO, de nivel național și internațional, urmărind ca finalitate dezvoltarea social-economică a raionului Rezina.