Program de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii

Stimați antreprenori,

Perioada de derulare a Programului finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană, prin intermediul ODA este 25.08.2023 – 01.10.2023.

Solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

  • Desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;
  • Activează minim 24 de luni până la data aplicării la Program și au întocmit și prezentat la Biroul Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;
  • Dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici (pentru întreprinderile ce își propun creșterea eficienței energetice).

Scopul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii este:

– tehnologizări;
– retehnologizări;
– optării pentru surse alternative de energie;
-eficientizării energetice a activității antreprenoriale

Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

  1. Suma grantului este de maxim 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 2.000.000 MDL pentru acțiuni de tehnologizare și retehnologizare.
  2. Suma grantului este de maxim 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1.500.000 MDL pentru utilaj.
    Prioritate va fi acordată proiectelor investiționale care vor asigura reducerea consumului de energie convențională cu cel puțin 15% față de consumul existent.

În imaginea de mai jos veți putea vedea Domeniile de activitate prioritare în cadrul Programului și datele de contact.