Anunț de prelungirea concursului pentru suplinirea funcției vacante de specialist pentru perceperea fiscală în cadrul Primăriei Horodiște

Primăria comunei Horodiște, prin Dispoziția nr.04-AB din 15.01.2024, emisă de către primarul c. Horodiște, prelungește concursul pentru suplinirea funcției vacante de specialist pentru perceperea fiscală.

Condiții de participare la concurs:

  • Cetățean al Republicii Moldova;
  • Studii superioare de licență sau studii medii de specialitate;
  • Cunoașterea obligatorie a limbii romane;
  • Cunoștințe de operare la calculator;
  • Cunoașterea specificului comunei și a locuitorilor din ambele sate.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

  • formular de participare;
  • copia actului de identitate;
  • copia actelor de studii;
  • declarație pe propria răspundere privind sănătatea;
  • declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale( în loc de Cazier Juridic);

Copiile documentelor menționate mai sus se prezintă împreuna cu documentele în original sau
autentificate la Notar.

Termen de depunere a documentelor până la 05.02.2024, ora 15-00. Tel.contact: 025476236.