Mesajul de felicitare a președintelui raionului cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua agricultorului

Stimați agricultori din raionul Rezina și angajați din industria prelucrătoare!

Cu prilejul zilei profesionale, vă adresăm tuturor urări de sănătate și ne exprimăm recunoștința pentru activitatea nobilă, desfășurată prin arșiță, vânturi și ploi.

     Sectorul agroindustrial a fost și rămâne unul dominant în structura economiei raionale și naționale, care determină în mare măsură bunăstarea poporului. Grație eforturilor depuse și succeselor obținute prin munca, vocația și voința dumneavoastră de a înfrunta dificultățile și greutățile apărute în cale.

     Omagiind munca și profesionalismul dumneavoastră, adresez cuvinte de recunoștință tuturor celor care și-au adus și își aduc contribuția prin munca rodnică zi de zi la dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare. Cu prilejul sărbătorii vă urez din toată inima multă sănătate, mult curaj, optimism, pace și liniște în familii, să aveți parte de ani rodnici, ca răsplată a jertfirii Dvs. de muncă și dăruire gliei. Munca să Vă fie răsplătită după merit, încât ea să Vă aducă bunăstare, prosperare și cât mai multe bucurii.

Cu înaltă considerație,

Valeriu Ciorici , președintele raionului Rezina