Mesaj de felicitare a președintelui raionului cu prilejul Zilei profesionale a Contabilului și Auditorului

Stimați contabili și auditori ai raionului Rezina!

Este deja o frumoasă tradiție, ca anual, la 4 aprilie, în Republica Moldova să fie consemnată venerabila profesiei de contabil. Cu acest minunat prilej permiteţi-mi să exprim înalte consideraţiuni pentru contribuţia Dumneavoastră la dezvoltarea economiei raionului şi să adresez sincere felicitări şi urări de succes tuturor celor care practică această meserie.

   Profesia Dumneavoastră este reprezentată în toate ramurile economiei naționale și sectorul public. Nici o întreprindere, instituție, organizație, mică sau mare, nu poate fi concepută fără munca unui contabil.

   Vă urăm sincere felicitări și urări de bine, dorindu-vă mult succes în activitatea profesională, realizări majore, perseverenţă şi optimism. Să fiți mereu apreciați la justa valoare și să fiți însoțiți de recunoștință pentru tot ceea ce faceți, pentru munca depusă zilnic, pentru devotament, corectitudinea și tactul de care dați dovadă, iar realizările atinse în prezent să vă impulsioneze spre un viitor luminos cu scopuri mari, demne de a fi urmate în profesia Dumneavoastră.

    Apreciez înalt valoarea muncii Dumneavoastră şi sunt ferm convins că şi în viitor veţi depune eforturile necesare pentru dezvoltarea sectoarelor în care activaţi.

 Cu apreciere și recunoștință,

Teodor Cuculescu  președintele raionului Rezina