În atenția instituțiilor de învățământ primar, gimnazial şi liceal din raionul Rezina

Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului de selectare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal pentru anul bugetar 2023, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 260/2023 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de selectare, aprobare și implementare a proiectelor de construcție/renovare/reabilitare a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, precum și modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Concursul de selectare a proiectelor pentru finanțare din bugetul de stat este realizat în patru etape.

Etapa 1. Lansarea concursului.

Etapa 2. Depunerea dosarelor de aplicare la concurs.

Etapa 3. Evaluarea dosarelor de aplicare la concurs.

Etapa 4. Selectarea proiectelor și aprobarea finanțării.

Finanțarea proiectelor se va realiza în concordanță cu necesitățile de îmbunătăţire a condiţiilor de igienă și sanitație în fiecare instituție de învățământ primar, gimnazial şi liceal, din contul bugetului de stat, în limitele mijloacelor financiare disponibile în acest scop, precum și prin contribuția beneficiarilor, partenerilor, donațiilor, sponsorizărilor și alte surse legale.

Astfel, în anul 2023, pentru realizarea obiectivului prenotat, în Legea bugetului de stat nr. 359/2022 au fost aprobate alocații pentru lucrări de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în sumă de 25000 mii lei. 

Ghidul de aplicare pentru finanțare și implementare a proiectelor de îmbunătățire a condițiilor de igienă și sanitație în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal (aprobat prin ordinul MEC nr. 471 din 16.05.2023) poate fi accesat aici.

Pentru mai multă informație accesați aici:

https://mec.gov.md/ro/content/lansarea-concursului-de-selectare-proiectelor-de-imbunatatire-conditiilor-de-igiena-si