Felicitări cu ocazia Zilei Mondială a Mediului și Ziua profesională a lucrătorului din domeniul protecției mediului

Stimați lucrători din domeniul protecției mediului a raionului Rezina!

Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcată tradiţional la 5 iunie, vin cu cele mai sincere felicitări, urări de bine şi prosperitate. Dumneavoastră sunteți cei ce stați la straja Mediului Înconjurător, cei ce contribuiți semnificativ la ameliorarea și protejarea spațiilor verzi din raionul Rezina. Evidențiem verticalitatea, perseverența și abnegația în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și vă dorim să fiți ghidați de noi initiațive pentru asigurarea echilibrului factorilor de mediu.

Ziua Mondială a Mediului reprezintă un binevenit semnal și un îndemn de a acționa unitar
pentru salvarea patrimoniului nostru natural pe care avem datoria de a-l lăsa nealterat generaţiilor viitoare.

Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă doresc, să vă bucuraţi de multe succese în munca pe care o desfăşurați, să aveţi parte de multă sănătate și aprecierea cetățenilor pentru efortul considerabil în protejarea naturii. Fie ca în sînul familiilor Dumneavoastră să dăinuie pacea, armonia, fericirea şi bunăstarea.

Președintele raionului Rezina, Teodor CUCULESCU