ANUNȚ privind licitația deschisă pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă

Conform deciziei Consiliului Raional Rezina nr.1/18 din 2024, IMSP CS Rezina, informează că pe data pe 06.02.2024, ora 10:00, în Sala de ședințe din incinta IMSP CS Rezina , str.Șciusev 5, va avea loc licitația pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea Consiliul Raional Rezina, aflat în gestiunea IMSP CS Rezina.

La concurs este expusă o încăpere de pe adresa instituției, cu amplasare la etajul 4, biroul nr.411, cu suprafața totală de 13,8 m², fără drept de privatizare. Prețul inițial este 8 243,07 lei, cuantumul chiriei anual, iar termenul de locațiune este de 3 ani.
La concurs pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini.
Persoanele interesate urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului – IMSP CS Rezina, următoarele acte:

  • cererea în forma stabilită;
  • extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);
  • procura (în cazul participării prin reprezentant);
  • copia actului de identitate;
  • documentul bancar ce confirmă achitarea contului în mărime de 10 la sută din prețul inițial și a taxei de participare.