Dispoziții
doc DISPOZIȚIE Nr. 114 din 11.12.2023 ,,Cu privire la соnvосаrеа ședinței extraordinare а Consiliului raional""
Descarcă
doc DISPOZIȚIE Nr. 109 din 05.12.2023 ,,Cu privire la abrogarea unei dispoziții"
Descarcă
pdf DISPOZIȚIA Nr.103 din 27.11.2023 ,, Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului bugetului raional pentru anul 2024"
Descarcă
pdf DISPOZIȚIA Nr.62 din 04.07.2023 ,, Cu privire la instituirea staff-ului raional pentru coordonarea desfășurării recoltării culturilor cerealiere și leguminoase de grupa I, roada anului 2023"
Descarcă
pdf DISPOZIȚIA Nr.55 din 19.06.2023 ,, Cu privire la asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor în perioada campaniei de recoltare a culturilor agricole de grupa I, roada anului 2023"
Descarcă
pdf DISPOZIȚIA Nr.33 din 03.04.2023 ,, Cu privire la оrgаnizаrеa și dеsfășurаrеа соnсursului rаiоnаl ,,Cel mai bun аntrерrеnоr din sectorul ÎMM" реntru rezultatele obținute in аnul 2022 și Conferinței rаiоnаlе а ÎММ-urilоr din raionul Rezina"
Descarcă
pdf DISPOZIȚIE NR.11-RU din 9 februarie, 2023 ,,Cu privire la abrogarea dispoziției nr.9-RU din 06.02.2023"
Descarcă
pdf DISPOZITIE Nr. 7 din 20.01.2023 ,,Сu privire la соnvосаrеа ședinței extraordinare а Consiliului raional"
Descarcă
pdf Anexă la dispoziția nr.7 din 20.01.2023
Descarcă
pdf DISPOZIȚIE nr.117 din 23.12.2022 ,,Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului raional"
Descarcă
pdf Anexă la dispoziția nr.117 din 23.12.2022
Descarcă