Gala Olimpicilor 2024

La data de 22 mai 2024, Direcția Învățământ, Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Rezina a organizat festivitatea de premiere a olimpicilor din ediția 2024 a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu, a cadrelor didactice  – preparatori care au diriguit eforturile discipolilor în parcursul lor tenace spre succes, spre confirmarea unui nivel înalt de competențe dezvoltate și integrate prin studierea disciplinelor școlare.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul Consiliului raional Rezina, fiind o acțiune de susținere a elevilor capabili de performanțe înalte în învățământul general, a parteneriatului didactic.

Deschiderea oficială a activității de premiere a fost făcută de șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, dna Aurelia Grigoriță, care a specificat faptul că pe parcursul semestrului II al anului de studii 2023-2024, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rezina a organizat și desfășurat etapa raională a olimpiadelor școlare la disciplinele de studiu.Acest lucru a fost posibil grație muncii depuse de fiecare instituție de învățământ din raion care a desfășurat etapa locală a acestui concurs și a identificat pe cei mai buni dintre cei mai buni pentru a reprezenta instituția la următorul nivel.

Dumneaei a menționat că reușitele se obțin doar prin muncă, dăruire, timp mai mult alocat procesului de învățare, uneori cu urcușuri alteori cu văi adânci, dar niciodată imposibil de atins, fapt cunoscut celor prezenți în sală pentru că succesul îi însoțește doar pe cei îndrăzneți, muncitori și insistenți, iar cadrele didactice și elevii din raionul Rezina  întrunesc toate aceste calități, care de altfel au permis organizarea evenimentului de celebrare a SUCCESULUI!

Oaspeții de onoare ai evenimentului au fost:

– domnul Teodor Cuculescu, președintele raionului Rezina;

– domnul Vasile Gobjilă, secretarul Consiliului raional Rezina;

– doamna Iulia Popa, șef Secția Cultură a Consiliului raional Rezina;

– doamna Cuzuioc Angela – șef Direcția Finanțe;

– doamna Angela Racu, director Palatul raional de Cultură ”Nicolae Lupov” Rezina.

     Cu mesaj de felicitare și motivare a olimpicilor a venit președintele raionului, domnul Teodor Cuculescu, care a remarcat egalitatea șanselor în rândul elevilor, admirația pentru tinerii studioși, pentru perseverența lor. Ia îndemnat pe tineri să-și dorească mai mult, să lupte pentru atingerea celor mai înalte scopuri, să contribuie la dezvoltarea țării, pentru că ȚARA are nevoie de TINERI! Absolvenților  le-a dorit succese la examenele de absolvire,  iar profesorilor – cele mai autentice, sincere sentimente de recunoștință ale învățăceilor pentru succesele pe care le au astăzi.

        Cuvinte de laudă și încurajare au adus elevilor olimpici și profesorilor preparatori oaspeții evenimentului, iar un discurs convingător din numele olimpicilor a fost prezentat de Victoria Vișnevschi, premiată cu premiu și Diplomă de Mențiune în cadrul Olimpiadei Republicane de Limba și Literatura Română, ediția 2024.

    Momente de satisfacție și emoție a publicului au fost surprizele muzicale oferite de copii împătimiți de frumos: membrii ansamblului  de dans ”Ritm dance” de la Casa raională de Creație a Copiilor Rezina, conducător:  Bognaci Cristina, ai formației de dansuri populare ”Chindia” de la Instituția Publică Liceul Teoretic ”Olimp” Rezina, conducător artistic:  Șveț Igor, ai ansamblului de dans ”Miraj” de la Instituția Publică Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” Rezina, conducător artistic: Tatiana Botezat, care au uimit prin eleganța și relevanța lor. Cu o caldă dedicație specială pentru profesorii – preparatori au venit membrii Ansamblului folcloric ”Voiniceii”  de la Școala raională de Muzică pentru Copii, cu piesa ”Jos la izvoraș în vale”, profesor: Eugenia Cernega, care prin interpretare vie, inedită au pus mai mulți spectatori pe cântat, finalizând frumos minunata sărbătoare din familia pe care o reprezintă comunitatea educațională din raion.  

Întreaga activitate a reliefat susținerea tinerilor, a celor cărora le aparține și care făuresc viitorul, o nouă istorie, o lume mai bună, spre care aspirăm fiecare! I-am admirat și i-am aplaudat cu drag pe fiecare dintre ei. A fost plin de emoție și gestul de recunoștință al elevilor, exprimat prin aplaudarea în picioare a cadrele didactice, omagiate frumos în finalul activității, iar dascălii, la rândul lor, au remarcat pios că-s mândri de faptul că sunt profesorii propriilor discipol, că munca cu ei îi inspiră, le conferă noi forțe pentru realizări profesionale. Activitatea a fost și un prilej de schimb de bucurie și felicitări între colegi, profesori și discipoli.

Mult succes stimați Olimpici și toată admirația stimate cadre didactice!