Finalizarea proiectului Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) Rezina

În raionul Rezina, la 22 noiembrie 2023, în incinta Casei de Cultură Nicolae Lupov, a avut loc finalizarea proiectului Parteneriatului Local de Ocupare (LEP) Rezina, implementat cu suportul Organizației Internaționale a Muncii. În urma proiectului au beneficiat de suport logistic și echipamente pentru dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale 12 meșteri populari. Ca urmare a fost constituită Filiala UMP Rezina, președinte fiind aleasă doamna Angela Racu.

Mai apoi evenimentul împânzit de o expoziție miraculoasă și plină de suflet, a continuat în sala mică, unde au fost prezenți tineri și cadre didactice, care au dat curs invitației PRC , datorită interesului manifestat față de artă și valori culturale , datorită parteneriatului frumos care este între instituțiie de învățământ din or. Rezina IP LT,, Alexandru cel Bun” , director interimar dna Valentina Ciubotar și IP LT ,,Olimp” , director dna Veronica Gheorghiță și Palatul raional de Cultură ,, Nicolae Lupov” , meșteri populari din orașul și raionul Rezina , oameni împătimiți de folclor și arta populară.

În calitate de oaspeți i-am avut pe dnul Valentin Rotari ,vicepreședintele raionului Rezina , dna Iulia Popa, Șef Secție Cultură, dna Aurelia Grigoriță, Șef Direcției Învățământ Tineret și Sport dna Diana Dicusarî, președinte UMP din R. Moldova, dna Mariana Dobzeu , Artistă emerită, interpretă de folclor, membră a UMP din Moldova. Fiecare dintre ei în discursurile prezentate, au venit cu îndemnul de a păstra și propmova valorile autentice , întru continuitatea neamului nostru.

Manifestarea a avut drept obiective : păstrarea și valorificarea folclorului muzical; educarea tinerei generații în spiritul culturii tradiționale; popularizarea artei meșteșugărești, atragerea și implicarea publicului în procesul de revitalizare a folclorului;

Dna Mariana Dobzeu a fost prezentă la eveniment , de această data, nu doar ca Artistă emerita și interpretă de muzică populară , dar și în calitate de o mare cunoscătoare și promotoare a costumului național ,unde și-a împărtășit cunoștințele cu toți cei prezenți în sală. A vorbit cu mare drag despre portul popular, despre elementele costumului popular și importanța lor .A prezentat costumul de sărbătoare , a prezentat și explicat diferența dintre ie și cămașă brodată, a răspuns la întrebările publicului, ne-a dăruit clipe de de revelație ,interpretând melodii selecte din repertoriul Dumneaei.

În continuare formațiile artistice ,membri ale căror sunt mulți tineri din instituțiile de învățământ prezente în sală ,, Ansamblul de muzică și dans popular ,, Floricica ” , dirijor Igor Bucătari , coregraf Cristina Bognaci , solistă Sorina Cernei –Socolean, ansamblul folcloric ,, Doruleț” cond. Liliana Țurcan, ans. de dansuri populare ,, Chindia ” coregraf Igor Șveț , ansamblul folcloric ,, Haiducii” cond. Maxim Frunza de la Palatul raional de Cultură ,, Nicolae Lupov” au venit cu un recital de melodii selectate din folclorul nostru, aducând publicului prezent în sală adevărate clipe de revelație, prin aceasta ,venind cu îndemnul către semenii lor să îndrăgească și să prețuiască zestrea lăsată de strămoșii noștri, folclorul și arta populară.