Vizită de lucru la Rezina a Directorului general adjunct al Casei Naţionale de Asigurări Sociale

Astăzi, 07 martie, în Sala de Conferințe a Palatului raional de Cultură ,,Nicoale Lupov din orașul Rezina, s-a desfășurat întrunirea conducerii raionului cu Directorul general adjunct al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, dna Svetlana Vecvert. La ședință au participat reprezentanții autorităților administrației publice locale, șefii serviciilor desconcentrate din teritoriu, angajații consiliului raional și șefii subdiviziunilor din subordine.

Ședința a fost prezidată de către dl Teodor Cuculescu, Președintele raionului Rezina, care a salutat prezența și a deschis evenimentul cu înmânarea legitimațiilor primarilor din raionul Rezina, după care a oferit cuvântul dnei Svetlana Vecvert, Directorul general adjunct al CNAS.

Dna Svetlana Vecvert a mulțumit conducerii raionului pentru organizarea ședinței și a continuat discursul cu informări despre recentele modificări legislative în domeniul asigurărilor sociale de stat. A explicat aspecte din mecanismele de stabilire și reexaminare a pensiilor, a precizat unele aspecte legate de modificările condițiilor de acordare a indemnizațiilor paternale și a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, inclusiv a menționat despre importanța achitării contribuțiilor de asigurări sociale.

Vizita de lucru a directoarei generale adjunct CNAS a continuat la Casa Teritorială de Asigurări Sociale Rezina, unde a fost desfășurată audiența cetățenilor și ședința de lucru cu colectivul CTAS.