Ziua profesională a Bibliotecarulu, sărbătorită la Rezina

     În fiecare an, la data de 23 aprilie marcăm Ziua Internațională a cărții și a drepturilor de autor, cât și Ziua Bibliotecarului. Cele două evenimente au în centrul preocupărilor cartea, ca instrument esențial de învățare și culturalizare, dar și bibliotecarul, ca profesionist dedicat acestui domeniu cultural.      La data de 10 mai current, angajații Secției Cultură au venit cu un omagiu în fața tuturor...

Guvernul, prin intermediul mecanismelor financiare ODIMM, facilitează accesul tinerilor la finanțare

     Pentru anul 2022, Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) pune la dispoziție mai multe instrumente financiare de suport antreprenorial pentru a susține tinerii să inițieze sau să dezvolte afaceri acasă. Directorul interimar ODIMM, Dumitru Pîntea, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că tinerii pot accesa finanțare nerambursabilă, credit cu porțiune de grant și garanții de stat la...

Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina A N U  N Ţ Ă              Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     ...Direcţia Învăţământ , Tineret şi Sport Rezina anunță concurs repetat

În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general

Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina

A N U  N Ţ Ă

             Concurs repetat pentru ocuparea funcţiei de     

director al  IP   Școala Primară Gordinești

     La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte următoarele condiții:

 1)deţine cetăţenia Republicii Moldova,

 2)are studii   superioare universitare,

3) are vechime  în activitate didactică de cel puţin 3 ani,

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit  vîrsta de 65 ani,

5)cunoaște  limba  română,

6) este aptă din punct de vedere  medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției,

7)nu are antecedente penale,

8)nu a fost concediată în ultimii  5 ani  pe baza art. 86, alin. 1) lit. l),m), și n) din Codul muncii.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ prezintă comisiei de  concurs în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului dosarul de concurs  care cuprinde următoarele acte obligatorii:

-        cererea de participare la concurs (anexa nr. 1);

-        copia actului de identitate;

-        copia/copiile  autentificate la notar a actelor/actelor de studii;

-        curriculum vitae;

-        certificatul medical care  atestă  că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;

-        cazierul  juridic sau declarația pe propria răspundere;

-         proiectul  planului de dezvoltare a instituției,  pentru 5 ani.

Informaţii suplimentare :

- (0254)  22748;  (0254)  25732; (0254)24369;

-invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru;

-Direcția Învățământ,str. 27 august, 1, bir. 406

Acasă

În sus