Dragi agricultori din raionul Rezina

Sfârșitul lunii noiembrie ne oferă din nou fericita ocazie de a Vă felicita cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare. An de an dați dovadă de curaj, multă putere și responsabilitate în munca pe care o faceți zi de zi, contribuind esențial la dezvoltarea unei verigi importante a economiei țării. Reușiți să asigurați cu locuri de muncă o bună parte a populației din mediul rural, oferindu-le...

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei va avea 17 unități noi de asistenți personali

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Rezina, va avea 17 unități noi de asistenți personali. Asta potrivit deciziei 5/5 din 16 noiembrie 2021 a Consiliului Raional Rezina „Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familie”. Asistenții personali vor fi salarizați pe o perioadă de 4 luni, conform repartizării sumei mijloacelor financiare preconizate prin Ordinul Ministerului Muncii și...

Deciziile 5/1 - 5/19 adoptate la Ședința Consiliului raional din data de 16 noiembrie 2021

5/1. „Cu  privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/2. „Cu  privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/3. ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”. Găsiți documentul aici. 5/4. ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de...Starea de urgență prelungită, interzis la petreceri, prelungirea vacanței elevilor - noile decizii ale CNESP

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a anunțat noi decizii, după ce s-a întrunit în ședință pe 26 octombrie, în contextul pandemiei COVID-19. 

Noile restricții au fost luate cu scopul de a diminua răspândirea coronavirusului, întrucât în ultima perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova se atestă o agravare a indicatorilor epidemiologici, potrivit CNESP.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis:

1. Se prelungește, până la 30 noiembrie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 9 septembrie 2021, cu posibilitatea de revizuire a termenului respectiv în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
 
2. În scopul protejării tuturor participanților la procesul electoral (alegători, funcționari electorali, candidați și alți actori implicați), se actualizează și se aprobă 2 Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor în condițiile situației pandemice cauzate de infecția COVID-19, conform anexei.
 
3. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 56 din 3 iunie 2021.
 
4. Pct. 4.5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul cuprins: „4.5. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive) va fi permisă cu participarea a cel mult 50 de persoane în spații interioare sau a 100 de persoane în spații exterioare, cu asigurarea în spațiul de deservire a unei suprafețe de cel puțin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligația ca aceștia să prezinte certificatul COVID-19, definit la pct. 5, persoanei desemnate de către administratorul spațiului unde are loc evenimentul.”
 
5. Începând cu 8 noiembrie 2021, pct. 4.5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul cuprins: „4.5. Se sistează organizarea și desfășurarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese de pomenire, mese festive).”
 
6. Admiterea beneficiarilor în instituțiile sociomedicale, instituțiile de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale se va efectua în baza rezultatului unui test diagnostic la COVID-19, indiferent de statutul de vaccinare (test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2 valabil 48 ore sau test PCR la COVID-19 valabil 72 ore).
 
7. Se recomandă atingerea nivelului de vaccinare de 95%, până la 1 decembrie 2021, pentru următoarele categorii de angajați din prima linie, a căror interacțiune cu cetățenii prezintă un grad înalt de risc de infectare:
 
* personalul instituțiilor medico-sanitare publice și private, al instituțiilor sociomedicale și al instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale;
 
* personalul centrelor de plasament pentru copii;
 
* personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;
 
* personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții;
 
* personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții;
 
* angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal;
 
* angajații autorităților publice centrale și locale, precum și toți cei care, prin natura activității, interacționează nemijlocit cu cetățenii;
 
* angajații Agenției Servicii Publice care interacționează nemijlocit cu clienții;
 
* șoferii/transportatorii de pasageri auto/avia/feroviar, taxatorii;
 
* angajații din domeniul HoReCa.
 
8. Se recomandă Ministerului Educației și Cercetării examinarea posibilității extinderii vacanței de toamnă 2021 pentru elevii din instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal până la 7 noiembrie în teritoriile, în unitățile administrativ-teritoriale (UAT) de nivel întâi, UAT de nivelul al doilea: municipiile Chișinău și Bălți și UAT ale unității teritoriale autonome Găgăuzia, în care este stabilit pragul de alertă roșu.
 
9. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
 
10. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 
11. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
 
12. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
 
13. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.
 
14. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului.

Acasă

În sus