Dragi agricultori din raionul Rezina

Sfârșitul lunii noiembrie ne oferă din nou fericita ocazie de a Vă felicita cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare. An de an dați dovadă de curaj, multă putere și responsabilitate în munca pe care o faceți zi de zi, contribuind esențial la dezvoltarea unei verigi importante a economiei țării. Reușiți să asigurați cu locuri de muncă o bună parte a populației din mediul rural, oferindu-le...

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei va avea 17 unități noi de asistenți personali

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Rezina, va avea 17 unități noi de asistenți personali. Asta potrivit deciziei 5/5 din 16 noiembrie 2021 a Consiliului Raional Rezina „Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familie”. Asistenții personali vor fi salarizați pe o perioadă de 4 luni, conform repartizării sumei mijloacelor financiare preconizate prin Ordinul Ministerului Muncii și...

Deciziile 5/1 - 5/19 adoptate la Ședința Consiliului raional din data de 16 noiembrie 2021

5/1. „Cu  privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/2. „Cu  privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/3. ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”. Găsiți documentul aici. 5/4. ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de...Fermierii pot depune dosarele de subvenționare la AIPA

AIPA anunță solicitanții de subvenții post investiționale la implementarea proiectelor că pot depune dosarele până la 31 octombrie.

Solicitanții de subvenții sunt îndemnați să se mobilizeze și să depună în timp util dosarul de subvenționare la oficiile teritoriale AIPA în raza cărora a fost făcută investiția.

 În condițiile Hotărârii de Guvern 455 din 21 iunie 2017 dosarele de solicitare a sprijinului financiar din FNDAMR se depun în perioada 1 februarie - 31 octombrie a fiecărui an de subvenționare. Acest termen este unul rezonabil din considerentul că dosarele care au fost depuse să fie procesate și ulterior achitate pănă la finele anului pentru valorificarea Fondului alocat dezvoltării sectorului agricol și mediului rural. 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 455 din 21 iunie 2017, sunt pasibili de subvenționare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiția ce corespunde domeniilor de acțiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:

1) au la bază un plan de afaceri care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, pentru submăsurile 1.1, 1.4, 1.6 și măsura 4 (doar pentru construcția/modernizarea pensiunilor agroturistice și crearea/extinderea unităților meșteșugărești); 

2) au procurat bunuri obiect al investiției eligibile de la furnizori şi distribuitori;

3) nu au restanțe la momentul depunerii cererii de subvenționare la achitarea impozitelor şi taxelor fată de bugetul public național; 

4) dispun de apartenență la una dintre asociațiile producătorilor agricoli cu profil general sau ramural;

5) dovedesc, prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);

6) nu sunt incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli și nu sînt în proces de insolvabilitate sau lichidare;

7) sunt deținători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiția şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiției, după cum urmează:

a) termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înființării plantațiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiploaie, este de cel puțin 15 ani, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

b) pentru terenurile agricole destinate înființării plantațiilor de arbuști fructiferi, coacăz, zmeur, agriș, mure, căpșun, inclusiv pentru construcția/reconstrucția serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi alte bunuri, inclusiv agricole, altele decât terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 5 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

c) pentru submăsurile 1.2 (doar în cazul defrișării plantațiilor pomicole/viticole sau al înființării plantațiilor de culturi aromatice) 1.3, 2.1, 2.2, 2.4 și măsura 4, termenul de arendă/ comodat nu este mai mic de 3 ani, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;

d) pentru submăsura 1.7A, termenul de arendă/comodat a suprafețelor asigurate nu este mai mic de 1 an agricol, înregistrat în modul stabilit, confirmat prin adeverință de la primărie privind existența bunurilor asigurate.

 

Acasă

În sus