Dragi agricultori din raionul Rezina

Sfârșitul lunii noiembrie ne oferă din nou fericita ocazie de a Vă felicita cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare. An de an dați dovadă de curaj, multă putere și responsabilitate în munca pe care o faceți zi de zi, contribuind esențial la dezvoltarea unei verigi importante a economiei țării. Reușiți să asigurați cu locuri de muncă o bună parte a populației din mediul rural, oferindu-le...

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei va avea 17 unități noi de asistenți personali

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Rezina, va avea 17 unități noi de asistenți personali. Asta potrivit deciziei 5/5 din 16 noiembrie 2021 a Consiliului Raional Rezina „Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familie”. Asistenții personali vor fi salarizați pe o perioadă de 4 luni, conform repartizării sumei mijloacelor financiare preconizate prin Ordinul Ministerului Muncii și...

Deciziile 5/1 - 5/19 adoptate la Ședința Consiliului raional din data de 16 noiembrie 2021

5/1. „Cu  privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/2. „Cu  privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/3. ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”. Găsiți documentul aici. 5/4. ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de...Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IP Școala Primară Grădiniță Tarasova

        În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea  funcţiei de director  și director adjunct  în instituțiile de învățământ general

Direcţia  Învăţământ , Tineret şi Sport  Rezina

A N U  N Ţ Ă

         Concurs pentru ocuparea funcţiei de director al IP Școala Primară Grădiniță Tarasova

     La funcţia de director al instituţiei de învăţământ general poate candida persoana care întruneşte următoarele condiții:

 1)deţine cetăţenia Republicii Moldova,

 2)are studii   superioare universitare,

3) are vechime  în activitate didactică de cel puţin 3 ani,

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit  vîrsta de 65 ani,

5)cunoaște  limba  română,

6) este aptă din punct de vedere  medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcției,

7)nu are antecedente penale,

8)nu a fost concediată în ultimii  5 ani  pe baza art. 86, alin. 1) lit. l),m), și n) din Codul muncii.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei de învăţământ prezintă comisiei de  concurs în termen de 30 zile din ziua publicării anunţului dosarul de concurs  care cuprinde următoarele acte obligatorii:

-         cererea de participare la concurs (anexa nr. 1);

-         copia actului de identitate;

-         copia/copiile  autentificate la notar a actelor/actelor de studii;

-         curriculum vitae;

-         certificatul medical care  atestă  că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcției;

-         cazierul  juridic sau declarația pe propria răspundere;

-          proiectul  planului de dezvoltare a instituției,  pentru 5 ani.

 

Informaţii suplimentare :

- (0254)  22748;  (0254)  25732; (0254)24369;

-invatamintrz@gmail.com; gheral62@mail.ru;

-Direcția Învățământ,str. 27 august, 1, bir. 406

Acasă

În sus