Maraton de vaccinare la Saharna

Stimați locuitori ai raionului Rezina, dar și oaspeții acestuia!  Duminică, 01.08.2021 vor fi organizate acțiuni de informare și vaccinare a populației împotriva COVID-19 pe teritoriul Mănăstirii ,,Sfânta Treime” din satul Saharna, raionul Rezina. Evenimentul este organizat cu suportul IMSP Centrul de Sănătate Rezina, și Autoritățile administrației publice locale. Pentru imunizare vor fi disponibile vaccinurile Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson,...

91 de locuri vacante în raionul Rezina

Conform bazei de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la data de 26.07.2021 erau în evidenţă 8583 locuri de muncă vacante, care pot fi accesate atât de femei, cât și de bărbați.  Pentru persoanele cu nivel de instruire superior şi mediu de specialitate sunt disponibile 2063 locuri de muncă vacante, constituind cca 24% din numărul total de locuri vacante. Pentru persoanele cu nivel de instruire secundar...

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis noi reguli privind controlul și combaterea infecției COVID-19

În contextul riscului sporit de import al noilor variante ale virusului SARS-CoV-2, precum și de răspândire ale acestora pe teritoriul țării, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică s-a întrunit în ședință pe 17 iulie, pentru a aproba noi măsuri privind controlul și combaterea infecției COVID–19. Potrivit deciziei Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, noile prevederi se referă la regulile de trecere a frontierei...ANSA atenționează despre dezvoltarea sporită a Ambroziei

Condițiile climaterice din anul curent - ploi frecvente și căldură de peste 30 de grade - favorizează dezvoltarea sporită a Ambrosiei artemisiifolia, care o putem remarca pe întreg teritoriul Republicii Moldova – fie că vorbim de terenuri neîngrijite, pe marginea drumurilor, pădurilor sau în grădini și parcuri.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează, că în perioada apropiată va începe înfloritul acesteia. Dat fiind faptul, că Ambrosia artemisiifolia  este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul republicii, iar impactul negativ major al buruienii se răsfrânge asupra sănătății omului, este necesar să conștientizăm importanța distrugerii oportune a buruienii.

Până la începutul toamnei polenul acestei plante, purtat de vânt poate provoca polinoze (rinită alergică, conjunctivită alergică, fiind unul dintre factorii agravanți ai astmului). Totodată, prezența buruienii în culturile agricole cauzează pierderi semnificative de recoltă.

Ținând cont de importanța întreprinderii măsurilor de combatere cu buruiana periculoasă, la nivel național a fost aprobată Hotărârea de Guvern Nr. 967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) pentru anii 2019-2024.

Ne adresăm către toți producătorii agricoli, consiliile locale, persoanele fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, să efectueze cercetarea sistematică a terenurilor, pentru identificarea buruienii și distrugerea acesteia.

Este știut faptul, că polenul purtat de vânt se poate răspândi la distanță impunătoare, dar distrugerea buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) din grădină, este datoria fiecăruia dintre cetățeni. Omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în mod intenționat de către deținătorii de terenuri a măsurilor obligatorii privind combaterea  acesteia, conform art. 189 alin. 2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008, se sancționează cu amendă de la 3 la 12  unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 24 la 48 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 48 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Prin urmare, odată cu observarea speciei Ambrosia artemisiifolia pentru suprimarea/eradicarea nemijlocită a plantei se vor întreprinde următoarele măsuri:

- smulgerea plantei sau tăierea repetată (de 3-4 ori), care se va face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, pentru a nu provoca dispersia polenului;

- eradicarea prin lucrări agricole, ca de exemplu săpat – prașila manuală, tăiat – cosit manual sau mecanic, lucrarea cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul; tăierile frecvente sunt foarte eficiente;

- erbicidarea,  în primul stadiu de dezvoltare a plantei (până la înflorire),  cu utilizarea produselor omologate conform Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanților, permise pentru utilizare în Republica Moldova.

  Direcția Teritorială Siguranța Alimentelor Orhei cu raza de acoperire Rezina

Acasă

În sus