Dragi agricultori din raionul Rezina

Sfârșitul lunii noiembrie ne oferă din nou fericita ocazie de a Vă felicita cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria prelucrătoare. An de an dați dovadă de curaj, multă putere și responsabilitate în munca pe care o faceți zi de zi, contribuind esențial la dezvoltarea unei verigi importante a economiei țării. Reușiți să asigurați cu locuri de muncă o bună parte a populației din mediul rural, oferindu-le...

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei va avea 17 unități noi de asistenți personali

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Rezina, va avea 17 unități noi de asistenți personali. Asta potrivit deciziei 5/5 din 16 noiembrie 2021 a Consiliului Raional Rezina „Cu privire la modificarea statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecția Familie”. Asistenții personali vor fi salarizați pe o perioadă de 4 luni, conform repartizării sumei mijloacelor financiare preconizate prin Ordinul Ministerului Muncii și...

Deciziile 5/1 - 5/19 adoptate la Ședința Consiliului raional din data de 16 noiembrie 2021

5/1. „Cu  privire la corelarea bugetului raional cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/2. „Cu  privire la rectificarea bugetului raional pentru anul 2021”. Găsiți documentul aici. 5/3. ”Cu privire la transmiterea unor bunuri din gestiunea Direcției Finanțe”. Găsiți documentul aici. 5/4. ,,Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de...Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatorilor câteva opțiuni de soluționare a situațiilor juridice, ce țin de raporturile de muncă dintre angajator și salariat, în perioada epidemiologică actuală. Una dintre acestea, care ne dorim să fie obiectul acestui articol, este posibilitatea de sistare a activității prin declararea șomajului tehnic sau staționarea unității.În același timp, este de menționat că particularitățile reglementărilor legale ale șomajului tehnic (art. 80 din CM) trebuie deosebite de cele ale staționării (art. 80 prim  din CM).

ȘOMAJUL  TEHNIC

Definire

         Șomajul tehnic reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activității de producție de către unitate sau de către o subdiviziune interioară a acesteia pentru motive economice obiective (art. 80, alin. (1) din Codul Muncii).

 

Tipuri de Șomaj tehnic

         Șomajul tehnic poate fi de două tipuri:

         1. Cu acordul salariatului – în acest caz contractul individual de muncă se va suspenda în temeiul art. 77, lit c) din Codul Muncii și salariații nu vor primi indemnizații;

         2. Fără acordul salariatului – în acest caz salariații beneficiază lunar de o indemnizaţie.

 

Acte necesare a fi perfectate pentru instituirea Șomajului ethnic:

         Anunțarea șomajului tehnic se va face prin ordinul angajatorului. Ordinul urmează a fi adus la cunoștința salariaților sub semnătură (însă în condițiile COVID-19 pot fi utilizate și alte instrumente de informare a salariaților).

         Pe durata şomajului tehnic, salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reluarea activităţii (informarea salariaților poate avea loc pe diferite căi: e-mail, telefon, rețele de socializare etc).

         Modul în care salariaţii vor executa obligaţia de a se afla la dispoziţia angajatorului, precum şi mărimea concretă a indemnizaţiei de care beneficiază salariaţii în perioada şomajului tehnic, se stabilesc prin ordinul angajatorului, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective.

         Notă. În temeiul art. 75, alin. (4) din Codul Muncii, reluarea activității de muncă se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data reluării activității de muncă.

 

Perioada pentru care putem aplica regimul Șomajului tehnic:

         Alin. (2) al art. 80 din CM dispune că „Durata șomajului tehnic nu poate depăși patru luni în decursul unui an calendaristic”. Ast­fel, această normă legală are un caracter imperativ și nu excep­tează cazuri în care angajatorul ar putea să depășească durata de patru luni a șomajului tehnic.

         Pe motivul depășirii duratei șomajului tehnic, organul sindical de la unitate poate solicita angajatorului, inclusiv prin procedu­ra de negocieri colective (părțile cărora sunt parteneri sociali), indemnizația pentru perioada ce depășește patru luni de șomaj tehnic să fie achitată în mărimea salariului deplin ca pentru peri­oada lipsei forțate de la serviciu.

 

Salarizarea în cazul instituirii Șomajului tehnic:

         În perioada șomajului tehnic, angajații primesc lunar o indemnizație nu mai mică decât 50% din salariul lor de bază, cu excepția cazurilor suspendării contractului individual de muncă din motivul reglementat de lit. c) a articolului 77.

         Referitor la asigurarea salariului minim garantat la acordarea indemnizației pentru perioada șomajului tehnic, menționăm că, salariul minim, potrivit art. 131, alin. (2) din CM, reprezintă mări­mea minimă a retribuției stabilită de către stat, sub nivelul căreia angajatorul nu este în drept să plătească pentru norma de muncă pe lună sau pe oră, îndeplinită de salariat. Prin urmare, salariul de bază, din care se determină 50 la sută, cuantumul indemnizației lunare, în perioada șomajului tehnic (art. 80, alin. (4) din CM), nu poate fi mai mic decât salariul minim stabilit de stat.

 

 

STAȚIONAREA

Definire

         Staționarea unității reprezintă imposibilitatea temporară a continuării activității de producție de către unitate sau de către o subdiviziune (subdiviziuni) interioară a acesteia (art.80 prim, alin.(1) din Codul Muncii).

         Staționarea, în sensul acestei dispoziții legale, este aplicabilă pentru agenții economici care, din anumite considerente, nu pot stabili regimul de șomaj tehnic (de exemplu, agenții economici care nu pot justifica existența „motivelor economice obiective” sau care au depășit termenul legal de patru luni într-un an calendaris­tic, sau pentru unitățile în care există un grup de salariați sau un salariat, pentru care a apărut imposibilitatea temporară a continu­ării activității din cauze ce nu depind de angajator sau salariat).

 

Tipuri de Staționare

         Staționarea poate fi produsă:

         - din cauze ce nu depind de angajator sau salariat;

         - din vina angajatorului;

         - din vina salariatului.

         Acordul salariatului nu este necesar.

 

Acte necesare a fi perfectate pentru instituirea Staționării:

         Pentru anunțarea staționării, angajatorul ar trebui să emită un ordin privind staționarea unității din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, care urmează a fi adus la cunoștința salariaților sub semnătură, iar reieșind din situațiile actuale pot fi folosite și mijloacele electronice.

         Articolul 801  alin. (5) din Codul Muncii prevede că modul de înregistrare a staţionării se stabilește, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.

         Notă. În temeiul art. 75, alin. (4) din Codul Muncii, reluarea activității de muncă se face prin ordinul angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, contra semnătură, cel târziu la data reluării activității de muncă.

 

Perioada pentru care putem aplica Staționarea:

         La ziua de astăzi, Legislația RM în vigoare nu stabilește o careva durată de timp pentru care poate fi instituită staționarea. În același timp, Legea permite ca acest fapt – stabilirea unei perioade de timp pentru declararea staționării, să fie prevăzută în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.

 

Salarizarea în cazul instituirii Staționării:

         Retribuirea timpului de staţionare, produsă din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), se efectuează în mărime de cel puţin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puţin decât în mărimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legislaţia în vigoare, pentru fiecare oră de staţionare.

         În caz de staţionare produsă din vina angajatorului, cu excepţia perioadei şomajului tehnic (art. 80), angajatorul este obligat să-i compenseze salariatului salariul pe care acesta nu l-a primit.

         Salariatul, din vina căruia s-a produs staționarea, nu este remunerat pentru  orele de staţionare.

         Mărimea concretă a retribuţiei se stabilește, după caz, în contractul colectiv şi/sau în cel individual de muncă ori în regulamentul intern al unității.

Liliana GHERMAN, inspector principal de muncă, Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

 

Acasă

În sus