În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...Agricultorii care efectuează stropiri trebuie să anunțe primăria și apicultorii din zonă

     Direcția raională pentru Siguranța alimentelor Orhei/Rezina Vă informează că, în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (4, 5, 6) al Legii nr. 70 din  30.03.2006 a apiculturii,  art. 20 alin. (1), lit. b), a Legii nr. 119-XV din 22.06.2004 „Cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi”, agenții economici sunt obligați să prezinte din timp la primărie graficul de tratare a culturilor agricole și să înștiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicând concret data şi ora începerii şi sfârşitului tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate, cu respectarea întocmai a acestora.

     În caz contrar, conform prevederilor art. 189, alin. (2) al Codului Contravențional al Republicii Moldova, utilizarea, în conformitate cu normele în vigoare, a chimicalelor la protecția culturilor agricole și celor silvice fără avertizarea deţinătorilor de albine se sancţionează cu amendă, totodată conform art. 21, alin. (2) al Legii nr. 70 a apiculturii din  30.03.2006persoanele fizice şi juridice vinovate de încălcarea legislaţiei, fapt ce a condus la pricinuirea de daune albinelor și apicultorilor, restituie integral contravaloarea pagubelor de facto şi a venitului ratat, care putea fi obţinut într-un sezon apicol.

     În cazuri excepţionale, cu aprobarea şi sub controlul inspectorilor Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor Orhei/Rezina, unele lucrări de protecţie a plantelor pot să deruleze în perioada de înflorire a culturilor agricole, cu avertizarea obligatorie, în prealabil, a deţinătorilor familiilor de albini de către agenţii economici care efectuează aceste lucrări.

Eugenia IVANOV, șef secție CPPSMS

 

Acasă

În sus