Meriți să trăiești fără teamă!

         Violența este orice act vătămător, fizic sau emoţional, care are loc între membrii unei familii și se întâmplă atunci când soțul/soția/partenerul/partenera încearcă să te controleze și să-și impună puterea asupra ta. O poate face prin abuz fizic, sexual, emoțional sau economic. Violența este folosită pentru a intimida, umili sau înfricoșa victima. Adeseori, bărbații folosesc violența împotriva...

Siguranța ta contează!

        Inspectoratul de Poliţie Rezina vine cu recomandări privind protecţia bunurilor personale (locuinţă, cărucioare, trotinete, biciclete etc).         Stimați cetăţeni ai orașului și raionului Rezina! În scopul prevenirii cazurilor de victimizare, precum şi în vederea asigurării pazei bunurilor dumneavoastră, Inspectoratul de Poliție Rezina vă recomandă:         - nu lăsați fără supr...

Dispoziția nr. 02 din 08 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

Vezi aici textul dispoziției Totalurile anului 2020 în agricultură

        Toate categoriilre de gospodării din domeniu (gospodăriile agricole și gospodăriile auxiliare) din raion, în anul de referință au gestionat, la fel ca și în anul precedent, 37,5 mii ha de terenuri agricole. 33,4 mii ha sau 89 la sută sunt terenurile arabile.Plantațiile multianuale constituie 3,4 mii ha, inclusiv livezile - 2,0 mii ha, din care 1,8 mii ha sunt prepoderent în sectorul obștesc. Viile de aproape o mie ha, cu soiuri tehnice, sunt proprietatea gospodăriilor individuale, a cetățenilor. 

        Necătând la situația creată în agricultură, în special lipsa pronunțată a umidității, care se resimțea încă din primăvară, au fost însămânțate 31,4 ha din toată suprafața arabilă. Producția agricolă obținută în expresie naturală a fost după cum urmează. Cereale și leguminoase s-au produs 17,6 mii de tone, floarea-soarelui - 8,0 mii de tone, cartofi - 0,3 mii de tone, legume și fructe - câte 1,9 mii de tone, struguri - 1,0 mii de tone, carne în masă vie - 1,1 mii de tone, lapte - 3,7 mii de tone, ouă - 11520,0 mii de bucăți. Absolut toate volumele de producție obținută au fost cu mult mai joase comparativ cu media anilor 2017-2019 și cu însuși anul 2019. Cerealele și leguminoasele au atins nivelul de doar 23 la sută, floarea-soarelui - 58 la sută, fructele - de 2,6 ori mai jos, carnea - doar 25%,  laptele - 54 %  din indicii anului 2019.

        Producția globală în expresie valorică în prețuri curente s-a egalat cu cifra de 505,8 mln de lei și 139,7 mln de lei în prețuri comparabile ale anului 2005 sau 54 la sută din costul producției anului precedent. Producția vegetală ocupă, la ambele poziții, până la 40 la sută și, respectiv, restul o constituie costul producției animaliere. De fapt, drept regulă, în anii precedenți acest raport a fost invers, deoarece în raion prevalează activități desfășurate prepoderent în fitotehnie. O astfel de situație a anului analizat s-a datorat influenței calamităților naturale, în special, a secetei. Efectul negativ mai pronunțat s-a resimțit în cazul fitotehniei.

        Situația creată a avut impact negativ asupra bazei furajere în sectorul zootehnic. S-a redus șeptelul de animale. Astfel, la finele anului 2019 efectivul de vaci era de 1,3 mii sau cu 0,13 mii mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2020. Șeptelul de porcine s-a micșorat cu 7,7 mii de capete, iar păsările – cu 15,3 mii de capete, fiind, respectiv, de 19,1 mii de capete și 86,4 mii de capete. Rezultă că din lipsa cerealelor, dar și a fânului,  gospodăriile auxiliare nu și-au permis în continuare întreținerea animalelor și păsărilor.

        Activitatea specialiștilor Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional a fost caracterizată de colaborare cu producătorii agricoli. Dânșii au gestionat 31,2 mii ha de terenuri agricole. Au activat în diverse formațiuni economico-juridice, inclusiv SRL - 64, GȚ cu suprafețe mai mari de 10 ha - 125, GȚ până la 10 ha - 3331, ÎI - 7 și o cooperativă agricolă. GȚ cu suprafețe mai mari de 10 ha au gestionat 42 la sută din terenuri și SRL-urile - 35 la sută din terenuri.

        Seceta hidrologică din toamna anului 2019-vara anului 2020 a afectat practic toate plantațiile, dar îndeosebi culturile cerealiere de grupa I și porumbul pentru boabe. Cu suportul DAAAC au fost întocmit acte de constatare a pierderilor în rezultatul calamităților naturale, agricultorilor fiindu-le alocate surse financiare nerambursabile și neimpozabile. Conform HG al RM nr. 582/2020, 163 de producători agricoli din raion au beneficiat de suport financiar din partea statului. Compensările acordate pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei culturilor cerealiere de gpupa I au constituit 11,4 mln lei. În baza HG al RM nr. 846/2020, ajutorul financiar, acordat de Guvernul Federației Ruse, destinat pentru compensarea parțială a prejudiciului cauzat de secetadin anul 2020 la cultura porumbului și pregătirea soluluipentru recolta anului 2021, a constituit aproape 1,9 mln de lei pentru 87 de agenți economici, care au depus documentele necesare.

        Cea mai mare perioadă de activitate în anul 2020 s-a desfășurat în condițiile impuse de restricțiile pandemiei cu COVID-19. Oricum, ne-am străduit să asigurăm în permanență informarea producătorilor agricoli despre oportunitățile de finanțare, de accesare a proiectelor, granturilor. Cea mai des preferată a rămasutilizarea surselor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. În rezultat, au fost depuse 153 de dosare în sumă de 15,032 mln de lei. Agricultorii au avut posibilitatea de a procura tehnică agricolă performantă, etc.

        În premieră, în anul 2020, APL de nivelul I, primăriile cu o populație de până la 10 mii de locuitori au avut posibilitatea de a beneficia de suport la trei măsuri din fondul indicat. În rezultatul acordării suportului informațional de către specialiștii DAAAC, două primării din raion au depus câte un dosar în valoare totală de 3,3 mln de lei.

        Au fost introduce în circuitul agricol încă 118 ha din contul livezilor neproductive și abandonate de proprietari.

        În perioada analizată, ramura a fost afectată într-un mod deosebit, încât nici cei mai longevivi agricultori nu-si amintesc astfel de fenomene. În lipsa susținerii, în primăvara anului viitor, există riscul falimentării multor agenți economici. Plus la toate, rămân a fi o problemă foarte mare pentru domeniu aspectele, precum perfectarea Codului Funciar, perfectarea legislației referitoare la împroprietărirea în natură cu cota valorică pentru înlesnirea procesului de înstrăinare, introducerea impozitului unic, subvenționarea la ha etc.

Vera CERNEGA, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru a Consiliului raional Rezina

 

Acasă

În sus