În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...Achitând prima de AOAM până la 1 aprilie 2021, unele categorii de cetățeni beneficiază de reduceri

         Agenția teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) comunică faptul că, până la data de 31 martie 2021 inclusiv, sunt aplicate reduceri la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) în sumă fixă, în temeiul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, nr. 256 din 16.12.2020 și Legii cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, nr. 1593-XV din 26.12.2002.

         Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, nr. 256 din 16.12.2020, persoanele fizice prevăzute la pct. 1, lit. b) – fondatorii de întreprinderi individuale și fondatorii de gospodării țărănești; lit. c) – persoanele fizice, care iau în arendă sau folosință terenuri agricole, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură; lit. d) – titularii de patentă de întreprinzător; lit. e) – persoanele fizice care dau în arendă unități de transport, încăperi, utilaje și alte bunuri materiale, cu excepția terenurilor agricole; pct. 3 și pct. 4 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002, precum și cetățenii Republicii Moldova, care nu fac parte din categoriile de plătitori pevăzute în legea menționată, care achită până la data de 1 aprilie prima de AOAM în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50% din costul integral de 4056 de lei, adică achită 2028 de lei.

         Persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor, beneficiază de reducere de 60% la achitarea primei de AOAM în sumă fixă (achită 1622,40 lei) până la 1 aprilie.

         Totodată, persoanele fizice proprietari de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția grădinilor și loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosință pe bază de contract (lit. a), alin. (1), anexa nr. 2 la Legea 1593/2002 beneficiază de reducere de 75% la achitarea primei de AOAM în sumă fixă (achită 1014 lei) până la 1 aprilie.

         După data de 1 aprilie 2021, persoanele ce nu au achitat prima de asigurare în sumă fixă în termenul legal, achită prima de AOAM în mărime integrală (4056 de lei), cu aplicarea prevederilor art. 23 prim al Legii 1593/2002 – acordarea statutului de persoană asigurată peste 7 zile din momentul achitării primei și art. 30, alin. (1) al Legii 1593/2002 cu achitarea penalității pentru întârziere – 0,1% din prima de asigurare pentru fiecare zi de întârziere.

         Fiind persoană asigurată, cetățeanul Republicii Moldova beneficiază de tot spectrul de servicii medicale, prevăzute de Programul Unic, atât în medicina primară, cât și cea spitalicească, cheltuielile fiind acoperite integral din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.

Tudor PRUTEANU, directorul Agenției teritoriale Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

Acasă

În sus