În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...„El s-a născut pe margine de Prut și a trăit pe margine de soartă…”

         Cea de-a doua ședință a Cenaclului literar-muzical „La steaua…” din Rezina s-a desfășurat pe 14 februarie curent, în ziua de naștere a poetului Grigore Vieru. Și, precum era de așteptat, a avut în vizor viața și creația celui născut în casa „de pe margine de Prut”, în satul Pererâta¸ în mijlocul lui Făurar, în 1935.

         Bucurându-se de prezența unui public select și rafinat, cenaclul și-a început activitatea în după-amiaza zilei, fiind moderat de Liuba Stavinschi, fondatorul și președintele lui, specialist principal-metodist în domeniul creației populare la Palatul raional de Cultură (PRC) „Nicolae Lupov”. Dumneaei a amintit asistenței că Cenaclul literar-muzical „La steaua…” a fost fondat acum o lună, fiind patronat de instituția de cultură rezineană sus-numită și diriguit de un Consiliu director, format din 5 membri, care reprezintă diferite segmente ale societății.

         De această dată, cu genericul „M-am săturat de simboluri,/ Pictează-mi o miriște./ Mi-i dor de copilărie,/ De Prut./ De liniște…”, prilejuită de aniversarea a 86-ea din ziua nașterii lui Grigore Vieru, ședința a demarat prin invocarea mai multor date biografice ale poetului, anturajului în care s-a născut și a crescut și care, ulterior, i-a influențat considerabil creația. La fel, moderatorul Liuba Stavinschi a vorbit și despre ascensiunea poetului pe scara creației literare, despre locul și importanța lui Grigore Vieru în lupta de renaștere națională, inclusiv prin irepetabila poezie patriotică. De menționat că martori și participanți activi ai acelor evenimente de neuitat au fost și mai mulți dintre cei prezenți la cenaclu.

         O notă aparte de inocență și finețe în peisajul ședinței literare a adăugat prezența câtorva copilași drăguți, care au declamat din poezia pentru copii a lui Grigore Vieru: Maxim Țvigun (poeziile „Pâinica” și „Prietenul”), Letisia Guma („Educatoarea”), membrele Formației folclorice „Doruleț” de la PRC „Nicolae Lupov” Erica Sârbu („Cântec de primăvară”) și Vitalina Catană („Mă rog…”)… Iar Maria Martalog ne-a transferat în miraculosa și imaculata lume a copilăriei prin interpretarea cântecului „Ce frumos e când e pace”. Pentru prestație, micii îndrăgostiți de creația lui nenea Grig au fost răsplătiți cu ciocolate și cu invitația de a veni și la alte ședințe ale cenaclului.

         Cadre didactice de la instituțiile de educație timpurie din oraș au continuat ședința, vorbind despre importanța poeziei lui Grigore Vieru în trezirea și educarea, la etapa preșcolară, a sentimentelor de dragoste și prețuire pentru mamă, patrie, valorile general-umane... Zinaida Bogaciuc, metodist la grădinița nr. 6 „Cocoșelul de aur”, Maria Gondrea, educatoare la aceeași instituție, Zinaida Cojocari, educatoare la grădinița-creșă nr. 2 „Andrieș”, au fost unanime în aprecierea importanței creației lui Grigore Vieru, inclusiv a vestitei „Albinuța”, în opera de modelare a unui viitor cetățean demn al țării.

         Apoi s-a trecut lent, iscusit, la poezia despre mamă, despre natură, de dragoste, fiecare dintre aceste stații literare fiind animate de expuneri verbale ale celor prezenți, dar și de momente muzicale, de recitaluri din creația lui Vieru. Astfel,  Diana Babcinețchi de la BPR „Mihai Eminescu”, vorbind despre lirica de dragoste a lui Grigore Vieru, a menționat că  prin versul său simplu și, totodată, cu profund conținut, poetul ne învață să nu ne sinchisim de sentimentele noastre, or, vorba lui, „Dacă n-ar fi iubrea, m-aș teme de viață”.

         Versurile lui Vieru au educat câteva generații, dar au și inspirat compozitori și interpreți, care le-au îmbrăcat în haina sunetelor muzicale și le-au cântat cu mult drag melomanilor. „Versurile lui Grigore Vieru pot fi expuse şi mai dulce numai prin cântec”, spunea Daniel Corbu, scriitor din Iaşi, în timpul unui spectacol muzical, desfășurat acum doi ani la Chișinău. Și, deoarece au fost compuse nenumărate melodii pe versurile lui Grigore Vieru, participanții la ședința cenaclului au avut ocazia să-și amintească câteva dintre acestea. Iar prilejul reîntâlnirii cu poezia cântată a lui Vieru le-a fost oferit de către Eugenia Cernega, Ghenadie Guma și Olga Crivoi, acompaniați la chitară de Ion Purice, care au interpretat „Melancolie” și „Oglinda clipelor”.  

         Lidia Ursalovschi, profesoară de limba și literatura română la Liceul teoretic „Olimp” din orașul Rezina, membru al Consiliului director al Cenaclului „La steaua…”, a vorbit foarte inspirat despre etapele de creație a poetului, evoluția de la poezia pentru copii până la cea patriotică, circumstanțele care au influențat benefic această ascensiune literară. „Poetul este viu atâta timp, cât i se citește opera”, avea să menționeze pe finalul discursului profesoara de română. Am sesizat în adevărul acestei constatări și un îndem la lectură, la studierea cât mai temeinică și profundă a creației lui Grigore Vieru.

         Câteva crâmpeie din activitatea social-culturală și social-politică a lui Grigore Vieru au fost rememorate de către un alt membru al Consiliului director, rezineanul Igor Ghilaș. Este vorba despre audiența la Mihail Gorbaciov, pe care a reușit s-o obțină împreună cu un grup de fruntași ai mișcării de eliberare națională, despre implicarea în procesul de editare a primelor publicații tipărite cu grafie latină, rolul pe care l-a avut poetul în stabilirea și fructificarea colaborării uniunilor scriitorilor din Republica Moldova și România etc. A amintit Igor Ghilaș și despre prieteniile poetului moldovean cu frații săi de condei de peste Prut, printre care Adrian Păunescu, care avea să spună despre Grigore Vieru: „El s-a născut pe margine de Prut/ Și a trăit pe margine de soartă,/ Și viscolele care care l-au bătut,/ De neam n-au fost în stare să-l despartă”.

         Nota de final a ședinței din 14 februarie a Cenaclului „La steaua…” a dat-o cântecul „Grigore Vieru – poet mare”, din repertoriul Stelei Botez: „De azi încolo nu ne mai auzi/ Și nu ne vezi obrajii uzi,/ Iar noi putem rosti mai tare:/ Grigore Vieru, poet mare”.

         Ședința ordinară a Cenaclului „La steaua…” a fost găzduită de către Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu”, iar despre acea oră de suflet și pentru suflet participanții își vor aminti încă mult timp. Și datorită calendarelor pe care organizatorii le-au distribuit fiecăruia dintre cei prezenți, și ecusoanelor, ce le-au fost prinse la reverul hainei și care purtau imaginea protagonistului, a lui Grigore Vieru, însoțită de o pănglicuță tricolor, pe care poetul l-a cântat atât de frumos, cu imensă dragoste și prețuire: „Străine pofte ne-au răpit/ Când glia sfântă, când ogorul,/ Dar nimeni nu a izbutit/ Din piept să smulgă Tricolorul./ Fusese vremea mult prea cruntă/ Și-atât ne-a ars de dânsul dorul,/ Că azi ne strângem și la nuntă,/ Și la botez cu tricolorul…

         A fost o după-amiază frumoasă, de suflet, dătătoare de lumină, puritate și putere. Pentru că a fost una de poezie. Iar pentru că poezia sondează stări, sentimente şi trăiri şi le transmite liric, are putere. Poetul este cel care concentrează şi prelucrează în versurile sale lumi şi universuri interioare şi exterioare, le rafinează, le pune într-un anumit ritm, foloseşte măsuri şi rime, cizelează cuvinte şi metafore, dându-le înţelesuri mai înalte.

         În final, toată lumea a rămas cu esenţialul: starea de linişte interioară. De aici până la conectarea cu noi, cu sinele nostru, mai e un pas. Atunci, va fi posibil să atingem acel echilibru interior, starea cea mai înaltă, care ne ajută să trăim în armonie cu noi înşine şi cu ceilalţi. Ne rămâne să muncim puţin cu noi, pentru a păstra această stare și a o amplifca prin participare la ședințele viitoare ale Cenaclului literar-muzical „La steaua..”. Locul, unde déjà a doua oară și-au dat întâlnire oameni cu sufletul bogat, purtători ai sentimentului de patriotism, de dragoste pentru țară, pentru străbuni, pentru oamenii acestui colțișor de rai, pentru valoare, pentru literatura și arta de calitate, cunoscători, apți de a supune unei analize literare o bucată de poezie sau proză și de a identifica mesajul acesteia.

         Următoarea ședință a cenaclului va fi desfășurată în luna martie și va fi dedicată prezenței primăverii, femeii și dragostei în literatura națională și internațională.

Aculina POPA

 

Acasă

În sus