În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...Spectacolele vor fi desfășurate cu respectarea tuturor rigorilor

            Tema principală a discuțiilor în cadrul ședinței operative, convocată de șeful Secției Cultură, Angela Racu, azi-dimineață, a constituit-o activitatea în condițiile, în care Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, în 05 februarie curent, a admis prezența spectatorilor în incinta instituțiilor teatral-concertistice și în casele de cultură, cu respectarea prevederilor de comportament în pandemia de COVID-19.

            În context, șeful Secției Cultură a vorbit despre desfășurarea, pe 15 februarie, a manifestării culturale, prilejuită de aniversarea ordinară a retragerii trupelor sovietice din Afganistan.

            Dat fiind că primăvara nu este chiar departe, s-a discutat și despre spectacolele, ce urmează să fie pregătite pentru desfășurare în tradiționala decadă a Mărțișorului (01-10 martie). Fiecare instituție din cadrul Secției Cultură urmează să prezinte activitățile preconizate pentru decada respectivă, apoi în baza acestei informații, va fi perfectat programul la nivel raional. Parte componentă a suitei de manifestări urmează să fie și Expoziția personală de lucrări (pictură în acuarelă) a pictorului-pedagog Efim Popa. Se examinează posibilitatea și disponibilitatea de implicare a elevilor Școlii de Muzică pentru Copii în acest eveniment.

            Din peisajul sărbătorii nu va fi lipsă și tradiționala expoziție de mărțișoare „Bun venit la noi în prag, Mărțișorul nostru drag!”, vernisată deja de un deceniu în holul Consiliului raional și pregătită cu aportul angajaților bibliotecilor din raion.

            În timpul ședinței operative s-a discutat mult și referitor la asigurarea măsurilor de precauție împotriva COVID-19 - atât în sala de spectacole, cât și în rândul artiștilor care vor participa la desfășurarea activităților cultural-artistice.

            Pe final, Angela Racu a ținut să atenționeze asistența asupra necesității onorării obligațiunilor de serviciu și respectării programului zilnic de activitate: „Nu este emis vreun ordin privind instituirea procesului de munca la distanță, deci, toți angajații, în timpul orelor de program, trebuie să fie prezenți la locul de lucru”.  

            În timpul ședinței operative au fost dezbătute și alte aspecte ce țin de buna funcionare a instituțiilor din subordinea Secției Cultură.

Aculina POPA

               

Acasă

În sus