În atenția locuitorilor raionului Rezina!

     Conform prevederilor legale, propunem spre consultare proiectele de decizie pentru ședința extraordinară  a Consiliului raional Rezina din 13.05.2021.            Propunerile, sugestiile dumneavoastră pe marginea proiectelor de decizie le puteți face, în scris, în Secția Administrație Publică a Consiliului raional Rezina, pe adresa: or. Rezina, str. 27 August, 1, Consiliul raional Rezina, etajul II.  ...

Planul de efectuare a achizițiilor publice, perioada anului 2021

 

Reglementări legale ale șomajului tehnic, care trebuie deosebite de cele ale staționării

         În condițiile actuale de instaurare a unei situații de criză fără precedent, care determină diminuarea sau, în general, sistarea activității multor unități economice, totodată - scăderea posibilității de onorare a obligațiilor financiare față de salariați, angajatorii sunt în căutarea soluțiilor juridice pentru ajustarea condițiilor de muncă a angajaților la volumele scăzute de activitate. Prevederile actuale ale Codului Muncii oferă angajatori...La ședința operativă - discuții pe marginea situației de moment în raion

            În debutul ședinței operative din dimineața zilei de azi, președintele raionului, Valeriu Ciorici, a ținut să afle care este starea de fapt în instituțiile de învățământ din teritoriu, inclusiv la capitolele asigurarea cu agent termic și deplasarea elevilor spre școală. Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport (DÎTS) Rezina, a informat în context că probleme nu sunt. Mai mult, în aspectul accesului deplasării elevilor către școli, a devenit obișnuință ca, la ora 06.00 dimineața, responsabilii de la drumuri să-l informeze pe șeful DÎTS despre nivelul de accesibilitate, după care dumneaei, pe aplicația Viber, informează directorii instituțiilor de învățământ referitor la  situația pe tronsonul pe care urmează să fie transportați copiii. Potrivit vorbitorului, azi dimineață toate aceste tronsoane erau practicabile.

            Lilia Lazari a mai informat și despre faptul că tradiționalele olimpiade școlare la obiectele de studiu vor fi organizate doar în școli, la nivel de raion elevii nu vor fi adunați într-un spațiu anumit pentru a participa la acest eveniment.

            În continuare, președintele raionului a ținut să atenționeze și asupra calității produselor alimentare, achiziționate pentru hrana copiilor în școli. Dumnealui a menționat că, uneori, prețul mai mic echivalează și cu o calitate inferioară a produsului. În acest context, Lilia Lazari a comunicat că în școlile raionului, urmare a numărului mic de copii, procurările se fac, în principal, în baza contractelor de mică valoare, iar calitatea produselor este monitorizată minuțios. Au fost chiar cazuri, când produsele au fost returnate, deoarece aveau calitate necorespunzătoare.

            Președintele Valeriu Ciorici s-a interesat și despre faptul, dacă au fost transferate salariile pentru luna precedentă, la care a primit răspuns afirmativ din partea șefului Direcției Finanțe, Angela Cuzuioc.

            În contexul desfășurării, pe 25 februarie curent, a unei întruniri a conducătorilor serviciilor desconcentrate în teritoriu cu agenții economici din agricultură, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru, Vera Cernega, a făcut publică solicitarea unor agenți economici, care găsesc oportună prezența la această întrunire și a șefului-adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat. Președintele raionului a spus că e oportună o atare prezență, mai mult – va fi bine dacă va fi prezent și șeful Oficiului teritorial Orhei, Ion Chicu – așa, încât să fie abordate și soluționate cât mai multe probleme ale agricultorilor.

            Pe finalul ședinței operative, președintele raionului a amintit despre revizia financiară, căreia este supusă activitatea administrației raionului pe parcursul ultimilor ani și le-a soluționat conducătorilor să fie cât mai cooperanți și concreți în răspunsurile la solicitările inspectorului.

Aculina POPA

 

Acasă

În sus