RECOMANDĂRI cu privire la măsurile de profilaxie a cazurilor de înec pe perioada sezonului estival 2021

În temeiul Legii nr. 436/2006, privind administraţia publică locală, conform prevederilor Legii „Cu privire la protecţia civilă" nr. 271/1994,  Hotărârii Guvernului nr. 929/2020 „Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2021", în scopul organizării măsurilor de profilaxie a cazurilor de înec în bazinele acvatice pe perioada sezonului estival:  1.     Preşedinţii...

Sesiunea examenelor 2021 a început!

Sesiunea de examene din acest an a debutat cu prima probă pentru absolvenții de gimnaziu, alolingvi. Examenul la proba Limba și literatura română a fost susținut în 228 de instituții de învățământ din țară. Conform orarului actualei sesiuni, următoarea probă va avea loc luni, 7 iunie, la Matematică. Iar joi, 10 iunie, se va desfășura proba la limba de instruire. Ultimul examen, la Istoria românilor și universală, va fi organizat pe 14 iunie....

S-au scumpit plăcuțele de înmatriculare

S-au scumpit plăcuțele de înmatriculare pentru autoturisme. Astfel, în loc de 480 de lei pentru o plăcuță simplă, vom plăti 550 de lei. Dacă vă doriți o anumită combinație de litere și cifre,va trebui să plătiți 6050 lei. Trei litere identice și trei cifre identice costă 8250 de lei. Pentru trei litere identice și o cifră va trebui să plătiți 11 000 lei. Un cuvânt și orice combinație de 3 cifre costă 26.400 de lei. Dacă veți opta și pentru o...Dragi pieteni, îndrăgostiți de datina strămoșească!

         Și în acest an, cu reguli de comportament dictate de o pandemie nemaiîntâlnită, în raionul Rezina vor cădea fulgi de nea pe clinchet de clopoțel. Vor contribui esențial la împlinirea acestei feerii a iernii artiștii noștri amatori din casele și căminele de cultură din localitățile raionului, care, în format on-line, se vor implica activ în desfășurarea ediției anului 2021 a Festivalului-concurs raional „Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoțel”.

 

 

 

 

R e g u l a m e n t u l

Festivalului-concurs raional al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoțel”, ediția 2021

           Festivalul-concurs raional al obiceiurilor și datinilor de iarnă „Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoțelse va desfășura sub egida Secției Cultură a Consiliului raional  Rezina, în format on-line.

 

1.     Obiective:

         - Festivalul-concurs raional al obiceiurilor și datinilor de iarnă are drept scop:

         - valorificarea și păstrarea tradițiilor populare, a datinilor și obiceiurilor de iarnă, Anul Nou, Sfântul Vasile;

         - scoaterea din anonimat a cetelor de urători din localitățile raionului;

         - promovarea urăturilor populare de valoare artistică;

         - promovarea obiceiului teatralizat („Capra”, „Caluțul”, „Ursul”, „Jocul măștilor”, „Semănatul” etc) ;

         - îmbogățirea repertoriului formațiilor artistice.

 


2. Condiții de participare:

         La festivalul-concurs sunt acceptate ansambluri folclorice (grupuri), care activează în instituțiile de cultură din raionul Rezina (grupuri folclorice mixte).

         Formațiile artistice, participante la festival, vor prezenta:

         - urătură (doar cete de bărbați);

         - obiceiuri de iarnă de Sfântul Vasile - ,,Capra”, „Caluțul”, „Ursul”, „Semănatul”, „Jocul Măștilor” etc (cete mixte - femei, bărbați, copii);

         Directorii instituțiilor de cultură, conducătorii formațiilor artistice vor prezenta juriului programul de evoluare desfășurat.

         Formațiile folclorice vor evoulua în costume tradiționale de iarnă.

         Evaluarea formaţiilor participante la Festivalul-concurs raional Cad fulgi de nea pe clinchet de clopoțel (în format on-line), ediţia 2021, se va desfăşura cu respectarea regurilor de protecţie şi prevenire a infecţiei cu COVID-19, stabilite pentru perioada respectivă.

         Detalii: Pagina facebook Secţia Cultură Rezina; telefon: (0254) 2-44-12; (0254) 2-29-41.

        

3. Criterii de evaluare:

         Juriul va aprecia evoluarea formațiilor după următoarele criterii:

         -  autenticitatea plugușorului, obiceiului teatralizat;

         - aspectul estetic și  ținuta scenică;

         -  măiestria interpretativă;

          - utilizarea atributicii caracteristice obiceiului prezentat;

         - locul și decorul filmărilor.

         Organizatorii Festivalului-concurs vor acorda diplome şi premii băneşti formaţiilor participante la festival conform devizului de cheltuieli.

 

4. Organizare şi desfăşurare:

         - Festivalul-concurs raionalCad fulgi de nea pe clinchet de clopoțeleste organizat și desfășurat în format on-line;

         - ofertele de participare vor fi expediate până la 13 ianuarie 2021 (inclusiv), pe adresa de e-mail festival.concurs.rezina@gmail.com, messenger Sectia Cultură

 

Oferta va include:

        
- fișa de participare;

         - înregistrarea video de calitate, realizată într-un spațiu amenajat estetic (lucrărilie (plugușorul, obiceiul teatralizat) vor fi înregistrate separat);

         - copia actului de identitate al conducătorului formației participante.

         Rezultatele concursului vor fi publicate pe pagina oficială a Consiliului raional Rezina și pagina Facebook a Secției Cultură Rezina,

         Înmânarea premiilor și diplomelor laureaților va avea loc în perioada 22-26  ianuarie  2021, la sediul Secției Cultură, la prezentarea actului de identitate.

Pentru conformitate, Aculina POPA

          

 

 

Acasă

În sus