Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru Situații Excepționale raională Rezina:

HOTĂRĂȘTE:

         1. Se ia act de informațiile prezentate de către conducătorii IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, al Centrului de Sănătate Publică Orhei, IP Rezina, dl Anatol Popa, SSE Rezina, dl Viorel Lefter, privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19 la data de 23 martie 2020.

         2. Se alocă mijloace financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Rezina în scopul achiziționării echipamentului necesar pentru combaterea infecției COVID-19 următoarelor IMSP Centre de sănătate:

         - IMSP „Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeși” - în sumă de 12000 (douăsprezece mii)  de lei, conform demersului;

        - IMSP „Centrul de Sănătate Cinișeuți” - în sumă de 7300 (șapte mii trei sute) de lei, conform demersului;

        - IMSP „Centrul de Sănătate Ignăței” - în sumă de 15000 (cincisprezece mii) de lei, conform demersului.

        3. Se solicită primarilor-președinți ai Comisiilor pentru Situații Excepținale locale, să asigure buna funcționare a punctelor de dirijare și celulei de criză și să includă preoții din localitate în componența Celulei Teritoriale de supraveghere permanentă privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19.

        3.1 Se atenționează primarii-președinți ai Comisiilor pentru Situații Excepținale locale că: conform art. 22, alin. (2) al Legii 212/2004, Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni.

        4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării.

Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale, Valeriu CIORICI

Secretarul Comisiei pentru Situații Excepționale, Irina TABAN

 

 

Acasă

În sus