Stimaţi lucrători din sfera protecției sociale a populației din raionul Rezina!

         Consemnată  anual în a treia duminică a lunii septembrie, Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei îmi oferă plăcutul prilej să Vă  transmit sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în acest domeniu. Îmi exprim întreaga recunoștinţă pentru eforturile Dumneavoastră în deservirea și consilierea socială a populaţiei, pentru implicarea, dăruirea de care daţi dovadă&nbs...

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 a fost constituit

         Prin Hotărârea nr. 4219 din 11 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a constituit Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 în componență numerică din 9 membri. Prin aceeași hotărâre, CEC a apărobat și componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26, după cum urmează:          1. Albu Aliona,...

Stimaţi silvicultori din raionul Rezina!

         Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcate tradiţional în mijlocul  lunii septembrie, Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu urări de bine şi prosperitate.          În numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, îmi exprim recunoștința profundă pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor...Seminar cu angajații caselor și căminelor de cultură din raion

         Pe 27 februarie curent, Secția Cultură a Consiliului raional Rezina a convocat personalul de specialitate de la casele de cultură din raion la un seminar, în cadrul căruia au fost puse în dezbatere evaluarea rapoartelor anuale ale caselor și căminelor de cultură și perspectivele de activitate în anul 2020. Seminarul a fost desfășurat în Sala mică a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, iar șeful Secției Cultură, Angela Racu, a procedat la analizarea rapoartelor de activitate, stăruind asupra momentelor mai dificile, cărora persoanele ce întocmesc rapoartele vor terbui să le atragă mai multă atenție, ca să evite greșelile sau furnizarea informației incomplete.

         În continuare, Angela Racu a vorbit despre rolul parteneriatului între APL de nivelul I și APL de nivelul II în organizarea și desfășurarea evenimentelor culturale, nominalizând și manifestările ce urmează să aibă loc în anul curent la nivel raional.

         După care s-a trecut la consultarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a caselor de cultură cu personalul de specialitate din raionul Rezina, prezent în sală.

         La seminar a fost prezentă și Aurelia Grigoriță, vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale, care i-a îndemnat pe oamenii din sală să vorbească despre activitatea lor, greutățile pe care le confruntă, sugestiile de depășire a acestora etc. Au fost discutate mai multe situații, vicepreședintele raionului stăruind asupra necesității de a găsi mijlocul de aur și de a soluționa orice situație mai dificilă – doar lucrăm cu toții pentru cetățeni.

         Date fiind momentele mai puțin legale, atestate la angajarea unor lucrători din cultură, și în scopul evitării pe viitor a cazurilor de conflct, de nerespectare a legislației în domeniul muncii, Aurelia Grigoriță a sugerat organizarea și desfășurarea unei întruniri, la care să participe angajații caselor și căminelor de cultură, bibliotecarii, primarii din raion și reprezentantul Inspecției muncii. Un astfel de format va conduce la eliminarea greșelilor la angajare și problemelor pe viitor. Cei prezenți au căzut de acord, urmând să fie stabilită ziua întrunirii.

         În aceeași zi, angajații caselor și căminelor de cultură din raionul Rezina au ales organelor sindicale ale Organizaţiei sindicale primare a lucrătorilor caselor și căminelor de cultură pentru perioada următorului mandat de 5 ani. În funcția de președinte al organizației primare a fost aleasă Daria Ciornâi, directorul Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, în cea de vicepreședinte – Svetlana Oncea, directorul Casei de cultură Ciorna. Din comitetul sindical vor mai face parte: Liliana Țurcanu, conducătorul Formației artistice „Doruleț” de la PRC „Nicolae Lupov; Serghei Grosu, directorul Casei de cultură Țahnăuți; și Svetlana Pistrui, directorul Casei de cultură Solonceni.

Aculina POPA

 

 

Acasă

În sus