Prevenim abuzarea copiilor în mediul online

            Unele relații pe care le construiesc copiii pe Internet pot fi periculoase. Chiar dacă i se pare că vorbește cu un adolescent de vârsta sa, nu e sigur cine-i în spatele monitorului și care sunt adevăratele intenții ale acelei persoane.             Păstrați relația caldă cu copilul, adolescentul.             Ajutați-l să gândea...

Stimaţi angajați în ramura construcţiilor din raionul Rezina!

     Tradiţional, în fiecare an, în a doua duminică a lunii august, în Republica Moldova este sărbătorită ziua profesională a constructorilor.      Cu ocazia frumoasei sărbători, vă adresez cele mai sincere felicitări şi urări de bine, îmi exprim recunoştinţa pentru substanţiala Dumneavoastră contribuţie la construirea şi prosperarea raionului și a ţării. Prin munca asiduă, depusă zilnic pe acest tărâm,...

Subiectul principal - libera circulație a medicilor, pacienților și elevilor din regiunea transnistreană în instituțiile din Rezina

        Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a efectuat, ieri, o vizită în Rezina, unde a discutat cu administrația publică locală, cu medicii locuitori din regiunea transnistreană, care au ales să fie cazați temporar în Rezina din cauza restricțiilor de circulație impuse de Tiraspol, dar și cu pedagogii de la Liceul Teoretic „Olimp”.         Reprezentanții spitalului raional Rezina au vorbit des...Statul oferă subvenții în avans pentru dezvoltarea localităților rurale

         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a lansat ieri, 17 februarie 2020, apelul de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

         Astfel, în perioada 17 februarie-20 mai 2020, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru noile măsuri de dezvoltare rurală vor fi recepționate de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), conform Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (HG 476/2019).

         În condițiile Regulamentului, eligibili pentru obținerea subvențiilor în avans sunt: unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi (sate și comune, precum și orașe cu o populație de până la 10000 de locuitori cu statut de rezident, conform ultimului recensământ al populației și al locuințelor) și persoanele juridice sau fizice înregistrate în localitățile rurale, care își creează sau dezvoltă activități non agricole.

 

         Măsurile de sprijin sunt următoarele:

         Măsura nr. 1Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale, prevede subvenționarea proiectelor investiționale orientate spre:

         - construcția, reconstrucția și reabilitarea drumurilor și podurilor publice locale;

         - reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, construcția și reabilitarea rețelelor de canalizare, a infrastructurii aferente, stațiilor de pompare.

 

         Măsură nr. 2. Renovarea și dezvoltarea localității rurale, subvenționarea proiectelor investiționale pentru:   

         - reabilitarea străzilor pietonale locale, instalarea iluminatului public;

         - renovarea sau reabilitarea clădirilor publice, a zonelor pentru organizarea piețelor, târgurilor;

         - crearea și dotarea centrelor de îngrijire pentru copii, bătrâni și persoane cu nevoi speciale;

         - crearea traseelor turistice, conservarea și restaurarea patrimoniului imobil istoric-cultural și de peisaj natural rural.

 

         Măsura nr. 3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole, subvenționarea proiectelor investiționale pentru:

         - diversificarea economiei rurale, prin înființarea și renovarea atelierelor de întreținere a tehnicii și echipamentelor, ateliere de cizmărie;

         - înființarea centrelor de instruire și formare pentru însușirea profesiilor;

         - înființarea taberelor de odihnă pentru copii;

         - construcția/modernizarea/dotarea sălilor de cinema, posturilor locale de televiziune și radio;

         - construcția/reconstrucția și utilarea punctelor de comercializare directă doar a produselor alimentare și nealimentare de fabricare proprie/locală;

         - păstrarea, dezvoltarea și diversificarea activităților de artizanat şi meșteșuguri tradiționale:

         - dezvoltarea și promovarea serviciilor și activităților de turism rural.

 

         Valoarea maximă a sprijinului financiar acordată de stat pentru măsurile nr.1 și 2 reprezintă 80% pentru un proiect eligibil de până la 3 milioane de lei, iar pentru măsura nr. 3 - 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 milion de lei.

         Dosarele de solicitare a subvenției în avans vor fi depuse de către primar – pentru măsurile nr. 1 și nr. 2, și de către administrator/reprezentantul legal – pentru măsura nr. 3 (conform prezentului Regulament), la secția/serviciul teritorial al AIPA din aria în care solicitantul își are sediul juridic și în care va efectua investiția.

         Pentru fiecare dintre măsurile menționate, alocația financiară anuală din FNDAMR va constitui un cuantum de până la 5%, ceea ce reprezintă cca 50 de milioane de lei, în conformitate cu sursele alocate Fondului în Legea bugetului de stat pentru anul 2020.

         Actele necesare pentru perfectarea dosarului le găsiți aici: http://madrm.gov.md/ro/content/2327

 

Date de contact:

Direcția politici și programe de dezvoltare rurală

Tel: 022 204 595

022 204 574

 

 

 

Acasă

În sus