Stimaţi lucrători din sfera protecției sociale a populației din raionul Rezina!

         Consemnată  anual în a treia duminică a lunii septembrie, Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei îmi oferă plăcutul prilej să Vă  transmit sincere felicitări şi urări de bine tuturor celor care activează în acest domeniu. Îmi exprim întreaga recunoștinţă pentru eforturile Dumneavoastră în deservirea și consilierea socială a populaţiei, pentru implicarea, dăruirea de care daţi dovadă&nbs...

Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 a fost constituit

         Prin Hotărârea nr. 4219 din 11 septembrie 2020, Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a constituit Consiliul electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26 în componență numerică din 9 membri. Prin aceeași hotărâre, CEC a apărobat și componența nominală a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rezina nr. 26, după cum urmează:          1. Albu Aliona,...

Stimaţi silvicultori din raionul Rezina!

         Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcate tradiţional în mijlocul  lunii septembrie, Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări cu urări de bine şi prosperitate.          În numele Consiliului raional Rezina şi al meu personal, îmi exprim recunoștința profundă pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea şi gospodărirea durabilă a pădurilor...Seminar raional pentru bibliotecari

         Bibliotecarii din raion au fost convocați pentru a participa la lucrările unui seminar cu tematica „Evaluarea rapoartelor anuale ale bibliotecilor publice teritoriale: implementarea prevederilor reglementare. Organizarea activităților în parteneriat”. După cum reiese și din tematică, dânșii, împreună cu Angela Ursache, specialist principal în domeniile Biblioteci, Patrimoniu și Muzee în Secția Cultură a Consiliului raional Rezina, au examinat momentele dificile, pe care le-au confruntat la completarea raportului analitic anual, pentru a exclude pe viitor posibilele erori la întocmirea acestor dări de seamă.

         Participanții la seminar au fost salutați de către Angela Racu, șeful Secției Cultură, și Aurelia Grigoriță, vicepreședintele raionului în probleme juridico-sociale. Asistența n-a ratat ocazia și a expus un șir de probleme, generate de implementarea prevederilor Legii nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pe moment câțiva dintre bibliotecari fiind impuși, în urma reviziilor financiare, să returneze sume considerabile din salariul déjà achitat de către angajator.

         Aurelia Grigoriță a promis că problema va fi abordată la întrunirea cu primarii, pe care administrația raionului o are preconizată pentru săptămâna viitoare. Ulterior, vor fi luate deciziile corespunzătoare, inclusiv apelarea la organe ierarhic superioare pentru soluționarea problemelor pe segmentul respectiv – al salarizării bibliotecarilor. Problema este nu doar a raionului Rezina, e una caracteristică pentru întreaga țară.

         În continuarea seminarului, participanții, împreună cu formatorul, au discutat pe marginea planului de activitate a Secției Cultură în colaborare cu bibliotecile publice teritoriale. Astfel, bibliotecarii se vor implica în pregătirea tradiționalei expoziții de mărțișoare „Bun venit la noi în prag, Mărțișorul nostru drag!”, care, timp de 10 zile, primele din lune martie, împodobește holul clădirii Consiliului raional.

         Iar pe 27 martie curent, la Rezina se va fi desfășurată ediția anului 2020 a Concursului declamatorilor, dedicată poetului Liviu Damian, cu genericul „Ramura crește din rană”, pentru care bibliotecarii urmează să pregătească participanți.

         Vor urma și alte activități, ce vor fi desfășurate cu implicarea nemijlocită a bibliotecarilor. Este vorba de Ziua bibliotecarului, Concursul literar „La izvoarele înțelepciunii”, ediția a XXX-ea, etapa raională etc.

         Tuturor bibliotecilor publice din raion le-au fost repartizate și cărți – este vorba de lucrarea „La cumpăna dintre milenii”, semnată de rezineana Nadeja Brânzan, medic emerit, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, și pe care dumneaei le-a oferit pământenilor cu titlul de donație.

         În aceeași zi, bibliotecarii au dat startul Campaniei de dare de seamă și alegeri a organelor sindicale din cadrul Consiliului Ramural Rezina al FSLC în anul 2020, alegându-și președintele, vicepreședintele și Comitetul sindical ale organizației sindicale a lucrătorilor de biblioteci.

Aculina POPA

Acasă

În sus