Membrii Colegiului consultativ din raion s-au întrunit într-o ședință de lucru

         În dimineața zilei de azi, într-o ședință de lucru s-a întrunit Colegiul consultativ al unității administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din raionul Rezina. Ședința s-a desfășurat în Sala de Conferințe a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, iar la lucrările ei a participat și președintele raionului, Valeriu Ciorici.          În debutul ședinței,...

Societatea, antrenată în acțiuni de asigurare a securității circulației rutiere în adiacentul instituțiilor de învățământ

         În scopul eficientizării activităţilor orientate la organizarea şi asigurarea securităţii circulaţiei rutiere în adiacentul instituţiilor de învăţământ, precum şi a altor compartimente antisociale în mediul comunităţii, angajaţii SSP a IP Rezina desfăşoară activităţi de prevenire pe întreg teritoriul raionului Rezina.          Măsurile sunt desfăşurate zilnic cu...

Hotărârea nr. 29 din 07 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraodrdinare de Sănătate Publică

Vezi aici textul HotărâriiRezultatele unei zile de efort comun în prevenirea incendiilor

         Stimaţi locuitori a raionului Rezina! Inspectoratul de Poliție Rezina vă  informează că, în scopul minimalizării riscului de incendii și a cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii în sectorul locativ, pe 04 februarie curent, în 26 de localități ale raionului Rezina a fost planificat și organizat un complex de activități.

           În dimineața zilei, în Sala de Conferințe a Palatului raional de Cultură ,,Nicolae Lupov” din orașul Rezina, cu participarea șefului-adjunct al DGI a IGSU, M. Maxian, șefului SSE Rezina, D. Volociuc, șefului IP Rezina, R. Chitaica, vicepreședinților raionului Rezina, precum și șefilor serviciilor desconcentrate, angajaților SSE Rezina și ai IP Rezina, asistentului comunitar pentru romi din satul Cinişeuţi, au fost aduse la cunoştinţă obiectivele, trasate sarcinile și instruit efectivul antrenat în activitățile de prevenire. Atenția a fost focusată pe grupele-ținta, precum: elevi, persoane în etate, singuratice și bolnave, familii socialmente-vulnerabile, monoparentale și cu mulți copii, consumatori de alcool, familii în care au fost atestate conflicte sau violență domestică.

        Echipele mixte de intervenție, având ca sarcină acțiuni comunitare privind informarea și sensibilizarea populației, au fost dotate cu unități de transport de serviciu, material informativ - postere și pliante, fapt ce le-a fost de mare ajutor atunci când au mers din casă în casă și au discutat cu locatarii.

         În total, în campanie au fost antrenate 60 de persoane, inclusiv angajați ai SSE Rezina, IP Rezina, SSE Șoldănești, ai IGSU, DASPF Rezina, ai filialelor din raion ale „RED-Nord” și „Orhei-Gaz”. Aceste pesoane au reușit, pe parcursul zilei, să meargă în 26 de localități, să viziteze 287 de case, 5 grădinițe de copii, informând la temă 759 de persoane și 3 familii parentale profesionale. Concomitent, persoanele antrenate în Campania comună de prevenire a incendiilor au reușit să evalueze 220 de sobe, termogeneratoare pe bază de combustibil gazos și canale de evacuare a fumului, să înmâneze 481 de atenționări asupra neregulilor depistate, să afișeze, în locuri publice (oficiul poștal, școală, grădiniță, instituții medicale, lăcașe de cult) 52 de avize cu informații la tema zilei.

         Pentru mai multă informare, vă propun în continuare câteva reguli de comportament în caz de incendiu:

         - persoana, care observă un incendiu, are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă (număr unic de apel - 112), primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea focului;

         - în caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă;

         - dacă pentru salvarea oamenilor trebuie să treceţi prin încăperi incendiate, puneţi pe cap o pătură umedă;

         - deschideţi cu prudenţă uşile, deoarece afluxul rapid de aer provoacă creşterea rapidă a flăcărilor;

         - prin încăperile cu fum dens deplasaţi-vă târâş sau aplecaţi;

         - strigaţi victimele, găsiţi-le şi salvaţi-le;

         - dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiţi, culcaţi-vă pe pământ şi rostogoliţi-vă;

         - asupra oamenilor, cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncaţi un palton, o pătura sau ceva care îi acoperă etanş;

         - în cazul stingerii incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc;

         - dacă arde o suprafaţă verticală, apa se aruncă de sus în jos;

         - lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pământ, cuverturi grele;

         - instalaţiile electrice se sting numai după întreruperea prealabilă a sursei de energie;

         - ieşiţi din zona incendiată în direcţia dinspre care bate vântul;

         - bombele incendiare de aviaţie se sting prin acoperire cu pământ sau prin scufundare în butoaie cu apă;

         - picăturile de napalm, căzute pe îmbrăcăminte, se sting prin acoperirea locului respectiv cu îmbrăcăminte subţire, lut sau nisip;

         - amestecurile pe bază de fosfor sau sodiu se sting prin izolarea acestora de aerul înconjurător, prin acoperire cu pământ, nisip, acoperiri etanşe;

         - aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la instituțiile medicale.

Comisar Anatolie POPA, șeful Secției Securitate Publică a IP Rezina

 

Acasă

În sus