Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...„Holocaustul – memorie vie a omenirii”

        În cadrul activităților, prilejuite de Ziua comemorării victimelor holocaustului, marcată anual la nivel mondial pe 27 ianuarie, la Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” a fost desfășurată acțiunea cu genericul „Holocaustul – memorie vie a omenirii”.

        Pentru buna desfășurare a acestei ore de istorie și-au dat străduința Liuba Popovici, șeful Serviciului Activități cu elevii claselor a V-ea-a IX-a al BPR „M. Eminescu”, Larisa Paraniuc, directorul Muzeului raional de Istorie și Etnografie, în colaborare cu Tatiana Anghelinici și Lidia Ciorbă, respectiv, director-adjunct pentru Educație și bibliotecar la Liceul teoretic „Olimp” din Rezina.

        Ianugurată de către Liuba Popovici, acțiunea de comemorare a genocidului care a provocat nimicirea a peste 6 milioane de evrei, inclusiv 1,5 milioane de copii (marcând în același timp și existența altor popoare), a fost în capacitate să capteze toată atenția elevilor clasei a XI-ea de la Liceul teoretic „Olimp”, prezenți în sală, făcându-i să treacă prin sufletul propriu o mare tragedie a umanității.

        Vorbitorul a menționat că informație despre acele evenimente în raionul nostru este puțină, aproape că nu mai avem nici martori oculari (dumneaei a reușit să afle despre Ana Tucmaciova, dar respectiva nu este în teritoriu, e plecată la copii, la Odesa). Totuși, în monografia  „Rezina. File din istorie”, ediția a doua, autorul Nicolae Proca, lucrând în Arhiva Națională, a reușit să ofere ceva informații despre evreii de prin părțile noastre. Astfel, potrivit autorului sursei citate, „De la evrei în plasa Rezina au rămas 408 case, 335 de coșare, 143 de grajduri, 207 ha de pământ, 20100 kg de grâu, 17237 kg - de porumb, 4289 – de floarea-soarelui, 64 de care”. Aceste date ne vorbesc despre faptul că evreii au fost oameni gospodari, de bună-credință, doar că soarta a fost nemiloasă cu ei.

        Chiar în debutul activității, asistența, cu lumânări aprinse în mâini, a cinstit printr-un minut de reculegere memoria oamenilor nevinovați, nimiciți de mașinăria holocaustului.

        Cu interes deosebit și în liniște deplină cei prezenți în sala de festivități a bibliotecii au urmărit un videoclip despre holocaust și urmările lui pentru umanitate.

        După care, directorul Muzeului raional de Istorie și Etnografie, Larisa Paraniuc, a oferit asistenței o adevărată lecție de istorie despre holocaust în Europa și în Moldova. Dumneaei a vorbit inclusiv despre ghetourile care au funcționat în acea perioadă în zona noastră, în orașul Râbnița, despre soarta celor din interiorul lor. Cât privește Rezina, dumneaei a menționat că, potrivit unor surse, peste o mie de evrei au fost arși de vii în cuptoare de var, alții fiind spânzurați cu capul în jos. Ascultând-o pe Larisa Paraniuc, probabil, cei prezenți s-au simțit îngroziți de cruzimea ce a caracterizat acest fenomen, intrat în istorie cu numele de „Holocaust”. Pe final, directorul Muzeului raional de Istorie și Etnografie a făcut un îndemn la toleranță și ajutor vizavi de toți membrii societății noastre.

        Angela Racu, șeful Secției Cultură Rezina, prezentă la activitate, a oferit detalii despre holocaust în raionul dumneaei de baștină, Telenești.

        Lidia Ciorbă, bibliotecară la Liceul teoretic „Olimp”, a informat despre aparițiile editoriale la temă, prezentându-le elevilor fotografii ale copertelor mai multor cărți, care invocă tematica holocaustului, îndemnându-i să le citească pentru a înțelege mai profund tragedia pe care a trăit-o omenirea în timpul celui de-al doilea război mondial.

        Importanța activității de la bibliotecă pentru păstrarea amintirii celor care au suferit în holocaust, pentru dreptul lor la memorie a fost menționată de către Angela Ursache, specialist principal în Secția raională Cultură.

        Mai aproape de final, cei prezenți au participat la împodobirea unui copac al memoriei cu frunzulițe, pe care au scris mesaje de comemorare a vicitmelor holocaustului.

        A culminat activitatea cu vizionarea unui filmuleț despre viața lui Ivan Barbu, un evreu născut în 1929 la Rezina, care a avut nenorocul să trăiască pe viu urgiile acelor timpuri.

        Ziua internațională de comemorare a victimelor holocaustului este marcată în fiecare an la 27 ianuarie, conform unei rezoluții adoptată de ONU la 1 noiembrie 2005. Anume pe 27 ianuarie, în anul 1945, trupele sovietice au eliberat Auschwitz-ul, lagărul în care au pierit mai mult de un milion de oameni, peste 90% dintre care au fost evrei. 

Aculina POPA

Acasă

În sus