Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Patru minori au fost plasați, temporar, în Centrul „Picături de suflet” din Pripiceni-Răzeși

            În debutul ședinței operative din dimineața zilei de luni, desfășurată de președintele raionului, Valeriu Ciorici, șeful Secției Administrație Publică, Ruslan Socol, a comunicat despre o instruire cu primarii și secretarii consiliilor locale, care urmează să se producă pe 7 februarie curent, cu suportul câtorva funcționari de la Cancelaria de stat. Potrivit sursei citate, agenda este stabilită deja.

            În raion sunt în plină desfășurare olimpiadele școlare la nivel raional, dar și pregătirile celor mai buni elevi pentru participare la etapa republicană – despre acest fapt a comunicat șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, Lilia Lazari. Dumneaei a mai spus că, în paralel cu activitățile zilnice, angajații structurii sunt antrenați și în pregătirea raportului de activitate pentru anul 2019.

            Președintele Valeriu Ciorici s-a intereast despre starea de fapt din instituțiile de învățământ din raion. Șeful DÎTS a comunicat că nu sunt probleme - școlile activează în regim normal, dispun de agent termic, transport, cadre didactice etc.

            Boris Artin, șeful Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Rezina, a comunicat despre plasarea primilor patru copii în Centrul „Picături de suflet” din Pripiceni-Răzeși, la care președintele raionului a solicitat mai multă informație despre cazul respectiv. Faptete comunicate în continuare de către viceperședintele raionului în probleme juridico-sociale, Aurelia Grigoriță, sunt, pe bune,  revoltătoare. Este vorba despre un caz, pe marginea căruia dumneaei a fost sesizată în regim de urgență la finele săptămânii trecute. O mamă din Rezina, cu patru copii minori, lucrează într-un bar de noapte, lăsându-și astfel fără supraveghere copiii cu vârste între 10 și 4 anișori. „Ne-am mobilizat împreună cu asistența socială, inspectoratul de poliție și ne-am dus să le facem o vizită. Pe hogeag ieșea fum, dar nu ne-a răspuns nimeni. Polițistul a deschis ușa. Casa, din două cămeruțe mici, era plină cu fum, iar mama dormea pe un pătuc împreună cu doi copii. Ceilalți doi erau pe undeva pe afară. Cel mai mic era somnolent, probabil, intoxicat cu fum. A fost alertat serviciul 112, a venit ambulanța și poliția. Când i-am găsit și pe ceilalți doi copii, pe care i-am căutat, era aproape de ora 18.00. Fetița mai mare mâncase doar la școală, ceilalți copii nu aveau semne să fi mâncat, în casă nu era nimic de mâncare. Toți copiii se află la evidența medicului de familie, doi dintre ei suferă de viciu cardiac. Cel mai mic e anemic. În casă – dezordine, nu au condiții de trai. I-am dus la spital în regim de urgență, unde au fost examinați de către medic. Ulterior copiii au fost duși la Centrul din satul Pripiceni-Răzeși. Personal i-am vizitat aseară, ei se jucau, mâncau, s-au adaptat foarte repede. Cu regret, în tot acest timp nici n-au întrebat de mama lor”, a comunicat despre cazul revoltător vicepreședintele raionului, Aurelia Grigoriță.

           
            După care, a mai adăugat: „Situația ne-a impus să procedăm astfel, cu atât mai mult, cu cât, acum câteva luni, în familie a decedat un copil”.

            Cele relatate de către Aurelia Grigoriță au fost completate de Boris Artin, care a spus: „Dacă mama se va corija, va reuși să creeze condițiile necesare pentru creșterea și educarea copiilor, o să examinăm situația la Comisia pentru drepturile copilului aflat în dificultate și o să i-i întoarcem, dacă nu – o să vedem cum procedăm în continuare, s-ar putea ajunge până la inițierea procedurii de decădere din drepturile părintești”.

            Menționăm aici că, recent, în cadrul Centrului „Picături de suflet” din Pripiceni-Răzeși, a fost deschis un Serviciu de plasament temporar pentru copii aflați în situații de risc și scoși de urgență din familie. Astăzi (28 ianuarie), Boris Artin ne-a comunicat că doi copilași dintre cei patru déjà frecventează Gimnaziul din Pripiceni-Răzeși, ceilalți doi vor merge la grădinița din sat.

            Așadar, cazul rămâne în atenția administrației raionului și a organelor de resort, care îl vor monitoriza până la rezultatul final.

            În continuarea ședinței operative s-a vorbit despre activitățile de săptămâna curentă a altor servicii, secții, direcții. Potrivit lui Eugeniu Postu, șeful Secției Economie, se lucrează intens asupra demarării următoarei etape de construcție a locuințelor sociale din oraș. Administrația Secției Cultură urma, a doua zi, potrivit șefului, Angela Racu, să prezinte, la Biroul Național de Statistică, la ministerul de resort, raportul referitor la activitatea instituțiilor de cultură, bibliotecilor din raion. Sursa menționată a mai ținut să spună că, pe moment, în Școala de Muzică pentru Copii sunt lipsă trei cadre didactice. În scopul eliminării respectivului deficit, au fost făcute solicitările necesare la instituțiile care pregătesc asemenea specialiști - poate careva decide să vină să se angajeze în serviciu la Rezina.

            Se lucrează asupra pregătirii acțiunilor de comemorare a ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă din Afganistan, obiect de activitate constituind și comemorarea ostașilor căzuți la Nistru, dar și Decada „Mărțișor”-ului.

            Vera Cernega, șeful Direcției Agricultură, Alimentație, Arhitectură și Cadastru, a comunicat că, în cadrul recentului seminar, desfășurat la Rezina referitor la subvenționare în agricultură și la care au participat și agenți economici din domeniu, a vorbit cu respectivii despre convocarea unei întruniri, la care să participe conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, care, în activitate, au tangență cu sectorul agrar și la care să fie puse în dezbatere problemele pe care le confruntă agricultorii din raion. Pentru ca, în limita competențelor și posibilităților, să fie ajutați să le depășească.  

            Vicepreședintele raionului în probleme de dezvoltare raională, Teodor Cuculescu, și-a exprimat regretul că în urma seminarului sus-amintit nici un primar n-a solicitat barem un număr de telefon de la organizatori, în eventualitatea aplicării ulterioare la programele de subvenționare, destinate APL-urilor. „Adevărat, este problema contribuției, pe care trebuie s-o asigure primăriile, dar, totodată, este o oportunitate, care nu merită să fie neglijată”, a ținut să mai menționeze vorbitorul.

            Informația, pe care a făcut-o în continuare președintele Valeriu Ciorici este una capabilă să ne pună pe gânduri, dar și să ne alerteze, determinându-ne la acțiuni concrete. Este vorba despre indicii de calitate ai apei potabile în raion, care sunt printre cei mai agravanți din țară. Aspectul urmează să fie abordat și la următoarea întrunire cu primarii satelor (comunelor) din raion.

            Președintele raionului le-a mai solicitat subalternilor să colecteze cât mai urgent informația despre proiectele pe care le au spre implementare primăriile în domeniile aprovizionare cu apă, servicii de canalizare, gunoiști autorizate, iluminare stradală, gazificare, precum și costurile acestora, stadiul lucrărilor, costurile, necesitățile financiare pentru a fi finalizate etc.

Aculina POPA

           

             

           

           

 

           

Acasă

În sus