Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiSituația social-economică a raionului Rezina în prima jumătate a anului 2019

    În raionul Rezina activează 6540 de agenți economici, cu drept de persoană fizică - 5540, dintre care întreprinderi individuale - 390 de unități, gospodării țărănești - 5150, cu drept de persoană juridică - 1000.

    Întreprinderile mici si mijlocii dețin circa 90% din numărul total de întreprinderi și reflectă atât îmbunătățirea mediului de afaceri, cât și perfecționarea cadrului regulatoriu ce ține de activitatea antreprenorială.

 

Industria

    În această ramură activează 9 agenți economici. Cea mai mare întreprindere din raion este "Lafarge Ciment" (Moldova) SA și are cel mai sugestiv impact în dezvoltarea diferitor ramuri din teritoriu.

 

Investițiile

         Din contul tuturor surselor de finanțare, realizate în economia raionului în perioada de raport, au fost valorificate investiții în active imobilizate în valoare de 190,6 mln de lei (în prețuri curente), fiind  în creștere cu 96,2% (în prețuri comparabile) față de perioada respectivă a anului trecut. Sursa principală de finanțare a investițiilor au fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 75,6 mln de lei, reprezentând 83,0% din valoarea totală a mijloacelor utilizate. Iar pentru asigurarea investițiilor din contul surselor bugetare, au fost utilizate 8,7 mln de lei, ceea ce constitiuie 4,5% din totalul de investiții.

         

Remunerarea muncii

    Salariul mediu lunar al unui lucrător din sectorul economic (real) a constituit 6884,8 lei, sporind față de aceeași perioadă a anului precedent cu 10%.  

  

Transporturi

    În ianuarie-iunie 2019, întreprinderile de transport rutier din raion au transportat 987,1 mii de tone de mărfuri, cu 11,5% mai mult față de perioada similară din anul 2018. Parcursul mărfurilor a totalizat 43,5 mlin de tone/km, cu 12,5% mai mult decât în ianuarie-iunie 2018. Volumul mărfurilor transportate de către întreprinderile de transport rutier au constituit 16,8% din totalul volumului de mărfuri transportate de către întreprinderile de transport rutier din țară, parcursul mărfurilor fiind de 2,3%.

 

Piața forței de muncă

    Conform datelor Agenției Naționale pentru Ocu-parea Forței de Muncă, la 1 iulie 2019 în căutarea unui loc de muncă se aflau 295 de șomeri înregistrați, fiecare al doilea fiind disponibilizat de la unitățile economice. Din numărul total de șomeri, 52,5 la sută o constituie femeile. Circa 18,1% din șomerii înregistrați de la începutul anului beneficiază de ajutor de șomaj, mărimea medie a căruia a fost în luna iunie 2019 de 1713,5 lei. La un loc liber de muncă, anunțat de către întreprinderi, reveneau în medie 1,3 șomeri.

 

Situația demografică

    Evoluția proceselor demografice în ianuarie-iunie 2019 se caracterizează prin următorii indicatori principali ai mișcării naturale a populației: conform datelor preliminare, în ianuarie-iunie 2019 au fost înregistrați 169 de născuți-vii, cu 12,4 la sută mai puțin comparativ cu perioada similară din anul precedent.

    Numărul persoanelor decedate a fost de 340, cu 24,1% mai mult comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2018. În acestă perioadă au fost înregistrate 2 cazuri de deces al copiilor în vârstă sub 1 an, iar în 2018 în perioada respectivă astfel de decesuri nu au fost înregistrate.

    În ianuarie-iunie 2019 au fost înregistrate 133 de căsătorii, numărul acestora majorându-se cu 25 comparativ cu ianuarie-iunie 2018. Conform hotărârilor judecătorești, numărul divorțurilor oficial înregistrate a fost de 182, cu 26,4% mai mult față de perioada corespunzătoare al anului trecut.

 

Migrația internă

    Conform datelor, furnizate de către Registrul de Stat al Populației, în primele 6 luni ale anului 2019, în raion au sosit 129 de persoane și au plecat 361 de persoane, prin urmare sporul migratoriu a constituit -163 de persoane.

Sursă: Secția Economie a Consiliului raional Rezina

 

Acasă

În sus