Precizări referitoare la depunerea cererilor pentru reexaminarea pensiei începând cu 1 iulie 2020

        Ne adresăm către potenţialii beneficiari de această prestaţie socială, reiterând că ei pot depune solicitarea pe parcursul lunii iulie, pentru a primi pensia reexaminată din luna august, curent. De menţionat, că până la sfârşitul lunii curente mai sunt nouă zile pentru a depune dosarul pentru reexaminarea pensiei – 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 iulie....

Incubatorul de Afaceri din Rezina lansează campania de selectare a noilor rezidenți

        Oferim:         - 4  spații – oficii/spațiu de producere disponibile pentru dezvoltarea afacerii dumneavoastră (55,96 m², 20,75 m², 16,2 m² și 13,14 m²);         - infrastructură dezvoltată, utilități, pază, internet, acces liber 24/24 ore, 7/7 zile;         - servicii de consultanță și instruiri în domeniul...

Dispoziție 94-RU din 06 iulie 2020, orașul Rezina

„Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispozițieiConferința raională de dare de seamă și alegeri a FSEȘ: stare de fapt, realizări și perspective în activitate

   Recent, la Rezina s-a desfășurat Conferința raională de dare de seamă și alegeri a Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). La eveniment au participat 49 de delegați, 2 fiind lipsă motivat. La fel, forul s-a bucurat de prezența dnei Serafima Țurcan, specialist principal în Secția protecție social-economică a CG al FSEȘ, dnei Lilia Lazari, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, dnei Tatiana Romanov, șeful Inspecției teritoriale a Muncii (ITM) Orhei, dnei Liliana Gherman, inspector în cadrul ITM Orhei, dnei Vera Platon, reprezentantul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) în teritoriu, dlui Simion Boțan, președintele CR Orhei al FSEȘ.  

    După desemnarea organelor de lucru ale Conferinței, s-a procedat la realizarea agendei: "Cu privire la raportul de activitate a CR Rezina al FSEȘ în perioada 25 noiembrie 2014-29 octombrie 2019", "Cu privire la raportul de activitate al Comisiei de cenzori a CR Rezina al FSEȘ în perioada 2014-2019", "Cu privire la alegerea președintelui CR Rezina al FSEȘ", "Cu privire la alegerea componenței CR Rezina al FSEȘ", "Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a organizației raionale a FSEȘ", "Despre alegerea delegatului la Congresul VII al FSEȘ din Republica Moldova".

   Raportul privind activitatea CR Rezina al FSEȘ în perioada 2014-2019 a fost prezentat de către președintele CR Rezina al FSEȘ, Silvia Stratan. Chiar din start, dumneaei a menționat că CR Rezina al FSEȘ a acționat consecvent întru realizarea misiunii statutare: promovarea intereselor și protejarea drepturilor profesionale, colective și individuale, economice și sociale ale tuturor membrilor săi.

   Potrivit sursei citate, "organizația raională Rezina a FSEȘ numără 44 de organizații primare în 49 de instituții, cu un efectiv de 1346 de membri de sindicat (conform raportului statistic de la 1 ianuarie 2019), numărul de angajați fiind de 1408. Astfel, apartenența la sindicat constituie 95,6%. În perioada de raport numărul de membri a scăzut, mai mult de 120 de persoane au plecat din sistem. Cauzele le cunoaștem toți foarte bine - în acești ani, din cauza micșorării numărului de elevi în școli și copii în grădinițe, s-a modificat rețeaua școlară.             Cea mai importantă problemă a sistemului educațional este lipsa cadrelor didactice, îmbătrânirea colectivelor și refuzul tinerilor de a se încadra în pedagogie.

   În anii de la urmă a mai apărut o problemă, despre care, acum 2-3 decenii, nu se discuta - abuzul, înjosirea pedagogilor de către discipoli și părinții lor. De mulți ani se vorbește despre un Statut al cadrului didactic, care să stipuleze nu numai obligațiuni, ci să conțină și clauze, care ar apăra angajatul de tot felul de cazuri de maltratare și abuz.

   Spre regret, la Rezina mai  persistă  dezbinare în mișcarea sindicală la nivel de ramură - 12 instituții sunt membre ale sindicatului "Viitorul".

   Pe parcursul acestor 5 ani, CR al FSEȘ a desfășurat 9 ședințe în plen și 29 de ședințe ale Biroului Executiv, dintre care 7 au fost extinse, cu participarea tuturor președinților comitetelor sindicale primare și organizatorilor sindicali. La aceste ședințe au fost puse în dezbatere diferite aspecte ale respectării drepturilor și garanțiilor sociale ale membrilor de sindicat, inclusiv participarea activului sindical din raion la acțiunile de protest.

   În perioada de referință, în adresa CR al sindicatului au parvenit peste 350 de cereri și petiții din partea membrilor de sindicat. Majoritatea adresărilor au vizat solicitarea ajutorului material, a biletelor de tratament sanatorial, biletelor de odihnă pentru copii, incorectitudini în calcularea și achitarea salariului, indemnizațiilor, sporurilor, acordarea zilelor suplimentare la concediu, stabilite prin acordurile la Convenția Colectivă la nivel de ramură, probleme la repartizarea șarjei didactice, încălcări în cazul reorganizării instituțiilor, reducerii statelor de personal.

   În acest mandat am trecut și print experiența de susținere a membrilor de sindicat în instanța de judecată. Am fost alături de colegii din fostul Gimnaziu Otac, cărora li s-a cerut rambursarea unor plăți salariale, pentru care nu au purtat nici o vină (a fost greșeala contabilu-lui)".

   Foarte durută rămâne a fi remunerarea muncii angajaților din sistemul de învățământ, agravată prin implementarea în grabă a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, fapt ce a condus la apariția a numeroase inechități la salarizare.

   Cu carențe rămâne și Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin tratament balneosanatorial, care nu permite repartizarea biletelor de tratament conform rândului sau  necesităților. Unele instituții ani de zile nu pot beneficia de tratament balneosanatorial, iar numărul de bilete este foarte mic.

   Vorbitoarea a punctat și câteva aspecte, asupra cărora trebuie să atragă atenția viitorul CR al sindicatului. Este vorba de: perfecționarea  abilităților liderilor sindicali în vederea planificării strategice a activității; asigurarea transparenței în activita-tea sindicală; implementarea bunelor practici în activitatea sindicală; identificarea și implementarea unor pârghii suplimentare de motivare și menținere a angajaților în rândurile sindicatului; acțiuni în scopul păstrării și redobândirii unității organizației raionale.

   După, în dezbateri, au vorbit mai mulți delegați și oaspeți ai Conferinței. Astfel, Ana Gornea, președintele comitetului sindical al Liceului teoretic "Olimp" din Rezina, a menționat că Comitetul sindical a contribuit la protecția membrilor de sindicat privind îmbunătățirea condițiilor de muncă, retribuirea muncii, regimul de muncă și odihnă. A efectuat controlul asupra respectării legislației muncii, normelor și instrucțiunilor în domeniul securității și sănătății muncii.

   "Mulțumesc sincer  președintelui CR, cu care am lucrat umăr la umăr, pentru receptivitate, interes și promptitudinea de care a dat dovadă în acești ani. Propun ca activitatea CR să fie apreciată cu calificativul "bine", iar la funcția de președinte al CR Rezina al FSEȘ o propun pe dna Silvia Stratan, lider sindical competent, ce s-a format pe parcursul vieții".

   Aceleași propuneri le-a lansat și Natalia Cebotari, președintele organizației sindicale a Gimnaziului-grădiniță Sârcova, după ce a vorbit despre activitatea organului sindical pe care îl reprezintă și suportul de care a beneficiat din partea CR al FSEȘ și președintelui acestuia, prin intermediul căruia "avem un parteneriat eficient cu Inspecția teritorială de muncă Orhei". La fel, a conturat și activitățile de viitor ale organizației sindicale, inclusiv cele care se impun a fi desfășurate cu participarea nu doar a sindicaliștilor, ci a tuturor partenerilor sociali.

   Maria Gondrea, președintele comitetului sindical de la Grădinița nr. 6 din Rezina, cu o experiență de 35 de ani de activitate în calitate de lider sindical, a menționat: "Întotdeauna am negociat și negociez cu administrația instituției, pledând pentru colaborare, înțelegere respectarea drepturilor tuturor membrilor de sindicat". Problema cea mai arzătoare este cea a salarizării cadrelor didactice din instituțiile preșcolare: "Solicităm implicarea organelor competente ca să fie micșorată șarja de ore pentru un salariu de lucru cu copiii la cel puțin 25 de ore pe săptămână, deoarece avem aceleași studii ca și învățătorii". 

   Olesea Botezatu, directorul Grădiniței din Cogâlniceni, le-a vorbit celor prezenți în detalii despre situația în care ajunseseră angajații fostului Gimnaziu Otac în urma unei revizii financiare, fiind impuși să returneze banii, care, în opinia revizorului, le fuseseră plătiți neîntemeiat. "Și mai dureros a fost atunci, când consiliul local a decis ca acele cadre didactice să întoarcă forțat sumele calculate, vizate în actul de revizie. Și iată-ne ajunși pe scaunul judecății. Evident, aveam nevoie de ajutor. Ne-am adresat sindicatelor, în persoana dnei Silvia Stratan, care, spre bucuria noastră, ne-a orientat, ne-a susținut și ne-a ajutat de la începutul procesului până la câștigul de cauză. Astfel, noi toți n-am întors nici un bănuț. Astăzi vreau sa aduc sincere mulțumiri dnei Silvia Stratan pentru răbdarea cu care ne-a ascultat de fiecare dată și pentru că ne-a reprezentat interesele în procesul de judecată.

   Din numele colectivului instituției pe care o reprezint, Grădinița Cogâlniceni, vin cu propunerea ca în funcția de președinte al CR al FSEȘ să fie aleasă dna Stratan, deoarece nu vedem o persoană mai potrivită".

   Printre oaspeții Conferinței de dare de seamă și alegeri, care au vorbit în dezbateri, se numără și dna Tatiana Romanov de la Inspecția Teritorială de Muncă Orhei, care s-a referit la buna conlucrare, stabilită între CR al FSEȘ Rezina și inspectorii structurii respective, despre instruiri, controale, acordare de ajutor juridic. Și bineînțeles, despre  dorința de o colaboare similară pe viitor. 

   Despe bună și fructuoasă conlucrare în numele protejării membrilor de sindicat a vorbit și dna Lilia Lazari, șeful DÎTS Rezina.

   Dna Vera Platon, reprezentantul CNSM în raionul Rezina, a adus la cunoștința asistenței propunerile CNS pentru sporirea drepturilor și garanțiilor social-economice și de muncă ale salariaților. Inițiativa este una vastă, constituită din 9 compartimente: "Creșterea economică, crearea locurilor de muncă și calitatea forței de muncă", "Asigurarea unui nivel de viață decent al salariaților", "Consolidarea parteneriatului social", "Sporirea drepturilor în domeniul asigurărilor sociale și îmbunătățirea condițiilor de stabilire a pensiilor", "Asgurarea condițiilor pentru îmbinarea de către salariați a responsabilităților de familie cu cele profesionale", "Reducerea poverii fiscale și perfectarea cadrului legal, care vizează domeniul fiscal", "Perfectarea legislației muncii", "Asigurarea respectării drepturilor sindicatelor" și "Securitatea și sănătatea în muncă". 

   Din numele CNSM i-a mulțumit dnei Silvia Stratan, activiștilor sindicali din cadrul CR al FSEȘ pentru activitate și conlucrare rodnică, dorindu-le sănătate și succese pe mai departe.

   Dna Serafima Țurcan, specialist principal la CG al FSEȘ, a oferit detalii referitoare la activitatea organului sindical republican în apărarea drepturilor social-economice ale angajaților-membri de sindicat, stăruind în special asupra procesului de negocieri între FSEȘ cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării referitoare la revizuirea Legii salarizării.

   Totodată, dumneaei a apreciat înalt pregătirea și desfășurarea Conferinței de la Rezina.                    

   Raportul  de  activitate  al  Comisiei  de  cenzori  a organizației raionale Rezina a FSEȘ a fost prezentat de către Irina Zaiaț, membru al Comisiei de cenzori.

   După aprobarea, în unanimitate, a proiectului Hotărârii Conferinței de dare de seamă  și alegeri, a fost examinată procedura de desfășurare a alegerilor organelor sindicale raionale. S-a propus (și a fost acceptat) ca acestea să fie desemnate prin vot deschis.

       La funcția de președinte al CR Rezina al Federației Sindicale a Educației și Științei a fost propusă candidatura dnei Silvia Stratan, care a fost susținută de toți cei 49 de delegați la Conferință. În CR Rezina al FSEȘ au fost aleși 25 de membri, iar în Comisia de cenzori - 5. În calitate de delegat la Congresul VII al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova din partea organizației  sindicale raionale Rezina a fost propusă și aleasă dna Silvia Stratan.

Aculina POPA

 

Acasă

În sus