Rezultate îmbucurătoare în ajun de an nou

   Încet, de parcă așteptau să fie numărate, se perindau una câte una ultimele zile ale toamnei. Pe străzile rămase pustii hoinărea, în legea sa, vântul. Stropii reci de ploaie parcă aminteau că mâine-poimâine în văzduh se vor roti grațios primii fulgi. O nostalgie bacoviană punea stăpânire pe întreaga ființă omenească...    Deși trist, acel sfârșit de toamnă își avea farmecul lui, care,...

Veteranii razboiului din Afganistan au totalizat activitatea din 2019

         Deși, potrivit statutului, adunarea de dare de seamă și alegeri în Uniunea raională a Veteranilor războiului din Afganistan (UVRA) se desfășoară o dată la cinci ani, președintele Gheorghe Marchitan a făcut déjà o tradiție din a-i convoca pe membrii organizației anual, în luna decembrie, pentru a discuta și a reliefa problemele, dar și potențialele soluții pentru cele mai dificile aspecte. Astfel, pe 5 decembrie curent,...

Tinerii, interesați de voluntariat

    Recent, pe 07 decembrie curent, Consiliul raional al Tinerilor din Rezina, în parteneriat cu primăria Ignăței, au organizat și desfășurat, în incinta Căminului de cultură Ignăței, o Cafenea publică. Evenimentul s-a produs cu prezența voluntarilor de la Consiliul raional al Tinerilor din Rezina și elevi ai Liceului teoretic "Ioan Sârbu" din Ignăței, dar și elevi din satul vecin Meșeni.     Scopul Cafenelei publice a fost de a...Liceul teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina, beneficiar al FISM

    Vineri, 18 octombrie curent, în cadrul ședinței Comitetului Executiv al IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova" a fost aprobată finanțarea sub-proiectului "Lucrări civile la Liceul teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina. La fel, a fost încheiat și un Acord de investiții între Beneficiari și IP "FISM".

    Întrunirea a fost desfășurată de către membrii Comitetului Executiv al IP "FISM", cu prezența șefului Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, Lilia Lazari, șefului Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri a Consiliului raional Rezina, Marcel Rusu, a primarului interimar de Rezina, Lilia Raileanu, directorului Liceului teoretic "Alexandru cel Bun" din Rezina, Alexandra Rusu, reprezentantului Consiliului părintesc din cadrul liceului beneficiar, Oxana Nastas.

    Subproiectul este finanțat în baza Legii nr. 129 din 07 iulie 2017 privind ratificarea Amendamentului nr. 2 la Acordul de Finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în cadrul Proiectului "Reforma învățământului în Moldova", gestionat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și implementat de IP "Fondul de Investiții Sociale din Moldova".

     De menționat că, costul estimativ al sub-proiectului constituie 14458234,11 lei și include următoarele lucrări: renovarea sistemului de încălzire la blocurile A, B, C, D; renovarea sistemului de ventilare la blocurile B, C, D; renovarea rețele-lor interioare de apă și canalizare la blocurile A, B, C, D; renovarea rețele-lor și echipamentului electric la blocul A; instalarea sistemei de semnalizare de incendiu și pază; construcția centralei termice; renovarea rețelelor exterioare de apă și canalizare, rețelelor termice și de gazificare; procurarea și montarea utilajului tehnologic și renovarea rețelelor inginerești ale cetralei temice; reparația blocurilor sanitare la blocurile D, C.

Pentru conformitate: Iuliana POPA-CRUDU

 

Acasă

În sus