Sedință cu serviciile desconcentrate din teritoriu

         Pe 19 februarie curent, în Sala de ședințe a Consiliului raional Rezina a fost desfășurată o ședință lărgită a președintelui raionului și conducătorilor serviciilor desconcentrate din teritoriu.          În debut, președintele Valeriu Ciorici a salutat asistența și l-a prezentat pe șeful-adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Rezina, Ruslan Socol....

Statul oferă subvenții în avans pentru dezvoltarea localităților rurale

         Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) a lansat ieri, 17 februarie 2020, apelul de depunere a dosarelor de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.          Astfel, în perioada 17 februarie-20 mai 2020, dosarele de solicitare a subvenției în avans pentru noile măsuri de dezvoltare...

Început de săptămână, marcat de pozitivism

        Vestea că micii fotbaliști rezineni au înregistrat o nouă victorie în competiția respectivă, zona Nord a țării, a menținut tonalitatea pozitivă a ședinței operative din dimineața zilei de luni. Asta după ce președintele raionului, Valeriu Ciorici, a apreciat prestația pe care angajații Secției Cultură, toate persoanele implicate au avut-o pe 14 februarie curent, când la Rezina s-au desfășurat manifestările consacrate aniversării a 31-a de la retrager...Conferința raională a cadrelor didactice la Rezina

        Deja de ani buni, sfârșitul lunii august adună toate cadrele didactice la Conferința pedagogică anuală a Cadrelor didactice din raionul Rezina. Anul acesta, evenimentul a fost organizat cu genericul „Pedagogul - agent al schimbării”, desfășurat în incinta sălii mici a Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov”, care a adunat peste 200 de participanți, directori de instituții preșcolare și preuniversitare, educatori, profesori școlari, învățători, lideri de sindicat, tineri specialiști și primari.

        Importantul eveniment s-a produs în prezența oaspeților de onoare: deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dna Eleonora Graur, președintelui Consiliului General al Federației Sindicatului a Educației și Științei din Republica Moldova, Ghenadie Donos și secretarului General al Sindicatului „Viitorul”.

        În mesajul de deschidere a conferinței, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rezina, Lilia Lazari, a salutat prezența în sală, apoi a prezentat Raportul despre starea sistemului de învățământ în raion, perspectivele de dezvoltare și rezultatele anului școlar precedent.

        În continuarea întrunirii au urmat discursuri la tema „Pedagogul – agent al schimbării” din prispa conducătorului de instituție și al cadrului didactic.

        Apoi, tradițional, în cadrul conferinței au fost felicitați tinerii specialiști care au îmbrățișat profesia de pedagog.

        În mesajul său, deputatul Eleonora Graur a ținut să felicite prezența cu începutul anului școlar, dorindu-le tuturor succese, răbdare și rezultate deosebite în activitatea de zi cu zi. La fel, a menționat că și până în prezent, educația rămâne a fi o prioritate și va depune efort ca instituțiile de învățământ din raion să aibă condiții bune, iar disciplinele să fie predate și asimilate la cel mai înalt nivel.

        Conferința pedagogică anuală a Cadrelor didactice din raionul Rezina a culminat cu rezoluția conferinței.

 

 

Rezoluția Conferinței cadrelor didactice

Rezina, 29 august 2019

          Comunicările prezentate în cadrul conferinței cadrelor didactice au avut ca obiectiv principal elucidarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional și identificarea soluțiilor eficiente de rezolvare a acestora.

          Rezoluția în cauză consemnează principalele opinii  expuse și susținute de participanți.

          Direcția Învățământ, Tineret și Sport, instituțiile de învățământ din subordine au depus efort pentru a asigura accesul la servicii educaționale de calitate, a crea premise pentru o bună pregătire de viață a tinerilor. 

          În vizorul tuturor factorilor educaționali au fost performanțele elevilor în cadrul olimpiadelor școlare la disciplinele de studii, rezultatele examenelor de  absolvire a treptelor de școlaritate, BAC și examene de absolvire a gimnaziului, rezultatele înregistrate la competițiile sportive zonale, republicane și internaționale, promovându-se succesul și relevanța. 

          Efortul instituțiilor de învățământ a fost orientat spre crearea condițiilor optime adecvate învățării, implicând în procesul de luare a deciziilor toți factorii interesați: elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai administrației publice locale și ai comunității. Antrenarea acestora rezultă dintr-o preocupare autentică pentru viitorul școlii și cel al comunității.

          Un vector important în această ordine de idei îl constituie implicarea, la nivel național, și desfășurarea, la nivel local, a formărilor profesionale vizând implementarea noii generații de curricula școlare în clasele a V-ea și a X-ea, începând cu 1 septembrie 2019. 

          Totodată, școala actuală confruntă o serie de discrepanțe dintre cerințele  determinate de schimbările din societate și condițiile în care acestea sunt implementate, dificultăți în asigurarea unui proces educațional centrat pe satisfacerea cerințelor de formare și dezvoltare ale elevului și relevant în pregătirea lui pentru viață, inserția acestuia în societatea care este în continuă schimbare. Acest deziderat implică nevoia reconceptualizării mai multor aspecte practice din viața și activitatea școlilor, mai multă responsabilitate, inițiativă, deschideri inovatoare, pentru care angajații sistemului educațional au fost motivați în cadrul  stagiilor de formare fășurate în perioada 16-26 august 2019.

          Un impediment serios în asigurarea unei educații autentice este, după cum s-a menționat,  extinderea anuală a numărului de elevi părinții cărora sunt plecați la muncă peste hotare.

          Rămâne actual deficitul de cadre didactice, major în învățământ, iar vârsta onorabilă a multor pedagogi determină, în mod firesc, rezistența acestora la promovarea schimbărilor.

          Necesită îmbunătățire asigurarea didactică necesară pentru realizarea activităților integrate conform cerințelor curriculare în instituțiile de educație timpurie.

          Sunt tot mai frecvente tendințele de denigrare a pedagogului, nu este  elaborat  cadrul legal care ar proteja pedagogul.

          Crește considerabil numărul de elevi cu CES și se micșorează vădit numărul absolvenților de gimnaziu care optează pentru învățământul liceal, în special la profilul real.

          Școala poate fi un sistem organizațional eficient în cazul când creează condiții de a învăța continuu prin identificarea problemelor, a soluțiilor eficiente de rezolvare a lor, stabilirea priorităților.

          Voi puncta  în continuare direcțiile prioritare trasate prin acest for al cadrelor didactice:

        - fortificarea condițiilor pentru promovarea și implementarea politicilor educaționale;

        - asigurarea condițiilor optime pentru implementarea curricula școlare, edițiile 2018, 2019;

        - promovarea managementului calității în educație;

        -  valorificarea/promovarea/implementarea experienței de succes;

        - susținerea și lansarea proiectelor privind promovarea imaginii pozitive a cadrelor didactice și a sistemului de învățământ din raion;

        - promovarea experienței de eficientizare a managementului financiar;

        - promovarea bunelor practici privind restructurarea rețelei școlare din teritoriu, a managementului financiar optim;     

        - identifcarea mecanismelor de asigurare a instituțiilor cu cadre didactice tinere.

        În anul de studii care a demarat, rămâne a fi prioritară  dezvoltarea infrastructurii școlare, edificarea unei școli prietenoase creative, care să asigure starea de bine a tuturor actanților procesului educațional.

        Dorim tuturor succese mari în realizarea acestor deziderate și un an școlar cât mai reușit și fructuos!

Iuliana POPA-CRUDU

 

Acasă

În sus