Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Mult stimați pedagogi și elevi din raionul Rezina!

    Un nou început de septembrie, o nouă epocă a cunoașterii coboară în instituțiile de învățământ preuniversitar ale raionului nostru - anul școlar 2019-2020. Fiecare epocă lasă o amprentă specifică, adânc reliefată în procesul instructiv-educativ, dirijat de cadrele didactice. Cu prilejul începutului unui nou an școlar se închină elogii pedagogilor, acestor trudnici pe cât de înflăcărați, pe atât de neobosiți, se rostesc felicitări și urări de reușite și pentru dascăli, și pentru discipoli. Pentru toți aceștia, prima zi de școală este cea mai vibrantă sărbătoare a anului. Copleșiți de emoții, și elevii, și pedagogii, trec pragurile sălilor de clasă și încep o viață nouă.

    Vă doresc, stimați pedagogi și elevi din toate localitățile raionului Rezina, un an de studii rodnic în succese. Iar elevilor, în special, le doresc să soarbă cât mai mult din frumoasa și bogata experiență a profesorilor, să tindă spre noi performanțe, iar acumulând cunoștințe, căci cartea învață să știi cine ești, să fii curajos, să ai suflet mare și chip luminos - să pătrundă în nepătruns și să cuprindă necuprinsul. Realizări frumoase tuturor!

Cu profund respect, Vasile GOBJILĂ, președintele raionului Rezina

Acasă

În sus