Rezultate îmbucurătoare în ajun de an nou

   Încet, de parcă așteptau să fie numărate, se perindau una câte una ultimele zile ale toamnei. Pe străzile rămase pustii hoinărea, în legea sa, vântul. Stropii reci de ploaie parcă aminteau că mâine-poimâine în văzduh se vor roti grațios primii fulgi. O nostalgie bacoviană punea stăpânire pe întreaga ființă omenească...    Deși trist, acel sfârșit de toamnă își avea farmecul lui, care,...

Veteranii razboiului din Afganistan au totalizat activitatea din 2019

         Deși, potrivit statutului, adunarea de dare de seamă și alegeri în Uniunea raională a Veteranilor războiului din Afganistan (UVRA) se desfășoară o dată la cinci ani, președintele Gheorghe Marchitan a făcut déjà o tradiție din a-i convoca pe membrii organizației anual, în luna decembrie, pentru a discuta și a reliefa problemele, dar și potențialele soluții pentru cele mai dificile aspecte. Astfel, pe 5 decembrie curent,...

Tinerii, interesați de voluntariat

    Recent, pe 07 decembrie curent, Consiliul raional al Tinerilor din Rezina, în parteneriat cu primăria Ignăței, au organizat și desfășurat, în incinta Căminului de cultură Ignăței, o Cafenea publică. Evenimentul s-a produs cu prezența voluntarilor de la Consiliul raional al Tinerilor din Rezina și elevi ai Liceului teoretic "Ioan Sârbu" din Ignăței, dar și elevi din satul vecin Meșeni.     Scopul Cafenelei publice a fost de a...Tinerii își doresc îmbunătățirea calității vieții lor acasă

   La începutul săptămânii curente, pe 12 august, în incinta Casei Guvernului s-a desfășurat Forumul Național de Tineret, cu genericul "Tinerii transformă țara", organizat de către Consiliul Național al Tinerilor din Moldova.

   Evenimentul a avut drept scop integrarea priorităților tinerilor pe agenda guvernului și a avut loc în contextul celebrării Zilei Internaționale a Tineretului. La fel, a prezentat o platformă de dialog dintre guvern și organizațiile de tineret, centrele de tineret, tinerii neasociați și instituțiile responsabile de lucrul cu tinerii din țară. Din raionul Rezina, au participat șeful Serviciului de Tineret și Asistență Investițională, Iulia Popa, și șeful interimar al Secției Administrație Publică, Petru Druță.

   Participanții au discutat problemele curente, au propus recomandări cu privire la împuternicirea economică a tinerilor, educația de calitate, serviciile de sănătate pentru tineri și respectarea drepturilor acestora, abordate în cadrul celor patru ateliere de lucru, reieșind din prioritățile Strategiei Organizației Națiunilor Unite de Tineret 2030.

   Prim-ministrul Maia Sandu s-a alăturat evenimentului menționând, că: "Pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă tinerii și crearea unor oportunități de dezvoltare acasă, este nevoie de o conlucrare eficientă pe mai multe dimensiuni - educație, locuri de muncă, antreprenoriat și participare civică. Trebuie să îmbunătățim calitatea și relevanța educației. Știm că vă doriți flexibilizarea curriculumului, obiectiv pe care ni l-am propus, inclusiv prin pilotarea planului-cadru de alternativă în mai multe școli. Ne propunem, de asemenea, să transformăm învățământul profesional tehnic, așa încât el să devină util și atractiv pentru tineri, să pregătească specialiști necesari pe piața muncii, care, totodată, să poată obține venituri suficiente pentru un nivel de viață demn".

   Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții tinerilor este un obiectiv de dezvoltare global, recunoscut prin Strategia de Tineret 2030, aprobată de către Organizația Națiunilor Unite. În Republica Moldova, tinerii reprezintă cca 1/3 din totalul populației. Astfel, este imperioasă realizarea drepturilor tinerilor pentru a asigura că fiecare tânăr este împuternicit să își atingă potențialul maxim, contribuind la progresul socio-economic.

   De menționat că, Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM) este forul de reprezentare al sectorului sociativ de tineret. Este o rețea de 63 de organizații-membre, cu peste 200 de proiecte implementate și 6000 de beneficiari anual. CNTM este unica organizație din Republica Moldova, care este membru al Forumului European de Tineret. CNTM promovează interesele organizațiilor membre, ale tinerilor aociați și neasociați, dezvoltă structurile aociative de tineret din Republica Moldova prin desfășurarea programelor, activităților instructive, informative, de lobby, consultanță și expertiză.

   Ziua Internațională a Tineretului este marcată anual, pe 12 august, începând din anul 2000. Ea reprezintă o ocazie de a susține eforturile tinerilor de atingere a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, de promovare a păcii, a drepturilor și libertăților omului și a solidarității.

Pentru conformitate: Iuliana POPA-CRUDU

Acasă

În sus