Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă (II)

Dreptul persoanei asigurate la indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (ITM)

   Indemnizațiile pentru ITM se stabilește dacă persoana asigurată întrunește următoarele condiții: confirmă stagiul necesar de cotizare, conform art. 6 din Legea 289/2004; dacă aceasta pierde, la toate unitățile în care desfășoară activități, venitul asigurat pentru întreaga perioadă a concediului medical (art. 2, alin. 4 din Legea 289/2004 și pct. 14 din HG 108/2005).

 

Stagiul de cotizare

   Asigurații au dreptul la prestații de asigurări sociale, dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani.

   Asigurații care au un stagiu total de cotizare de până la 3 ani, beneficiază de dreptul la prestații de asigurări sociale, dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puțin 9 luni, realizat în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat.

   Potrivit pct. 94 din HG 108/2005, în cazul indemnizațiilor stabilite de CTAS, stagiul de cotizare se confirmă în baza informației din Registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale.

 

Perioade necontributive, asimilate stagiului de cotizare:

   - perioadele de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;

   - perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani de către unul din părinți sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinți;

   - perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă;

   - perioada de acordare a ajutorului de șomaj sau de alocație pentru integrare sau reintegrare profesională.

 

Stagiul de cotizare a colaboratorilor cu statut special

   În cazul persoanelor asigurate, prevăzute la art. 4, alin. (11) din Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, la calculul stagiului de cotizare, necesar pentru stabilirea diferențiată a cuantumului indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, se includ toate perioadele de îndeplinire a serviciului în calitate de militar sau colaborator (funcționar), cu statut special, al organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice până în 1 ianuarie 2017.

 

Stabilirea indemnizațiilor indiferent de stagiul de cotizare

   Următoarele tipuri de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă se stabilesc indiferent de durata stagiului de cotizare:

   - tuberculoză;

   - SIDA;

   - maladie oncologică.

 

Tipuri de indemnizații:

   - indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;

   - boală obișnuită;

   - boală obișnuită 100% din prima zi (tuberculoză, SIDA, maladie oncologică);

   - boală obișnuită din prima zi (incapacitatea temporară de muncă femeilor gravide).

   Perioada pentru care se acordă indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite, este de cel mult 180 de zile în cursul unui an calendaristic (art. 9, alin. (1)).

   În situații temeinic motivate privind posibilitatea recuperării, medicul curant decide prelungirea concediului medical peste 180 de zile, în scopul evitării încadrării în grad de dizabilitate și al menținerii asiguratului în activitate. Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 30 de zile, în funcție de evoluția cazului și de rezultatele acțiunilor de recuperare.

   Perioada pentru care se acordă indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă, în caz de tuberculoză, SIDA și maladie oncologică, este de cel mult un an pe parcursul ultimilor 2 ani (articolul 9, alin. 4 al Legii 289/2004).

 

Calcularea perioadei  de acordare a indemnizației cauzată de boală obișnuită

   Pentru cazurile neîntrerupte de incapacitate de muncă, cu trecere dintr-un an calendaristic în altul, calculul zilelor pentru cazul respectiv de incapacitate de muncă se efectuează pentru toată perioada, începând cu prima zi de incapacitate de muncă.

   Perioada de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, nu se include în termenul de plată a indemnizației pe motiv de tuberculoză, SIDA și maladie oncologică.

   Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă a femeii gravide se acordă pe durata concediului medical fără restricții.

 

Condiții speciale de acordare a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

   Dreptul la indemnizații se acordă în cazul în care incapacitatea temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă anual plătit (de bază sau suplimentar). Concediul anual de odihnă se prelungește cu durata incapacității de muncă, care a survenit în timpul concediului (pct. 32 din HG 108/2005).

 

Dreptul la indemnizații ITM în anumite situații

   Nu se acordă indemnizațiile pentru zilele în care asiguratul s-a aflat în concediu neplătit la toate unitățile, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă și altor contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii:

   - pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;

   - îngrijirea copilului bolnav;

   - pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu protezarea ortopedică;

   - pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină).

   Nu se acordă indemnizațiile în perioada în care asiguratul se află în concediul pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani. Norma dată nu se aplică persoanelor care își reiau activitatea de muncă:

   - pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă;

   - îngrijirea copilului bolnav;

   - pentru incapacitate temporară de muncă în legătură cu protezarea ortopedică;

   - pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină).

Tatiana BATISTÎ, șeful Direcției Casei Teritoriale de Asigurări Sociale Rezina

 

 

Acasă

În sus