Seminar raional pentru bibliotecari

         Bibliotecarii din raion au fost convocați pentru a participa la lucrările unui seminar cu tematica „Evaluarea rapoartelor anuale ale bibliotecilor publice teritoriale: implementarea prevederilor reglementare. Organizarea activităților în parteneriat”. După cum reiese și din tematică, dânșii, împreună cu Angela Ursache, specialist principal în domeniile Biblioteci, Patrimoniu și Muzee în Secția Cultură a...

Apicultorii din raionul Rezina au creat o asociație de producție

        Astăzi, apicultorii din raionul Rezina s-au întrunit în Sala de ședințe a Consiliului raional pentru a decide asupra fondării unei asociații de producție în domeniul dumnealor de activitate. Președinte al ședinței a fost ales Vitalie Cuzuioc, care le-a vorbit celor prezenți despre avantajele aparteneței producătorilor apicoli la o asociație de producție și pașii, pe care urmează să-i întreprindă pentru a înregistra...

Pregătiri pentru comemorarea ostașilor căzuți în războiul din Afganistan

        Azi dimineață, președintele raionului, Valeriu Ciorici, a convocat într-o ședință funcționari ai structurilor implicate în procesul de pregătire a acțiunilor consacrate zilei de 15 februarie, ziua retragerii trupelor sovietice din Afganistan.         S-a discutat în detalii despre scenariul desfășurării acțiunii de comemorare, care va demara în dimineața zilei de 14 februarie curent, la ora...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

   Consiliul raional Rezina prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

   Conform procesului-verbal nr. 1 din 05 august 2019, se prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" până la data de 30.08.2019. 

   Regulamentul pentru desfășurarea Concursului  "Cel  mai  bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md) stabilește următoarele nominalizări:

   1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

   2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului de economie "verde";

   3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

   4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

   5. Cel mai bun antreprenor-exportator;

   6. Cel mai bun antreprenor-inovator;

   7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

   8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

   9. Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                    

   10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

   La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare. Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

   - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

   - față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;

   - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

   - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

   - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii.

   Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

   Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Roșcovan Tatiana, specialist principal în Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru Tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

   Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

   Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține accesând pagina web consiliu.rezina.md sau biroul nr. 31, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus