Atenție! Atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă

     Consiliul raional Rezina, în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Incubatorul de Afaceri din Rezina organizează un atelier de informare despre programele guvernamentale de finanțare nerambursabilă.      Evenimentul va avea loc la data de 23 august 2019, ora 10.00 – 12.00, în sala de conferințe a Incubatorului de Afaceri din Rezina.     Sunt așteptați toți...

Dispoziție nr. 95_C din 15 august 2019

"Cu privire la anunțarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă” Vezi aici textul dispoziției: 

Stimați lucrători din domeniul financiar din raionul Rezina!

    Tradițional, la 15 august se sărbătorește ziua lucrătorului din domeniul financiar, care a fost aprobată prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 216 din 12 iulie 1995. În acest an, ziua financiarului se află la cea de-a XXIV-a aniversare oficială. Cu acest prilej, vă adresez sincere felicitări tuturor celor care sunt implicați în dezvoltarea continuă a sistemului financiar. Suntem recunoscători, că împreună cu colegii dumneavoastră ați operat cu opțiuni...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

   Consiliul raional Rezina prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

   Conform procesului-verbal nr. 1 din 05 august 2019, se prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" până la data de 30.08.2019. 

   Regulamentul pentru desfășurarea Concursului  "Cel  mai  bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md) stabilește următoarele nominalizări:

   1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

   2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului de economie "verde";

   3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

   4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

   5. Cel mai bun antreprenor-exportator;

   6. Cel mai bun antreprenor-inovator;

   7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

   8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

   9. Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                    

   10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

   La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare. Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

   - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

   - față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;

   - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

   - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

   - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii.

   Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

   Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Roșcovan Tatiana, specialist principal în Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru Tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

   Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

   Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține accesând pagina web consiliu.rezina.md sau biroul nr. 31, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus