Prima ședință a consilierilor Consiliului raional - pe 18 noiembrie

    Comisia Electorală Centrală (CEC), marți, 12 noiembrie 2019, în cadrul unei ședințe, a aprobat convocarea în primă ședință a consilierilor din mai multe consilii din țară. Astfel, a fost aprobată convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului municipal Chișinău la 15 noiembrie, ora 10.00.     Tot mâine, la ora 10.00 se întrunesc în prima lor ședință consilierii Consiliului raional Fălești; la ora...

Campanie de prevenire a incendiilor

    În fiecare an, în perioada rece, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI dă start "Campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ". Activitatea salvatorilor și pompierilor din cadrul Secției Situații Excepționale Rezina constă, în mare parte, în procesul de prevenire a incendiilor, în care angajații instituției vin cu recomandări în casele oamenilor. Specialiștii vizitează familii cu copii, persoane...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 18-22 noiembrie 2019, Rezina

    În legătură cu reconstrucția liniilor electrice (demontarea liniei vechi și montarea liniei noi), va fi întreruptă furnizarea energiei electrice:    18-22 noiembrie 2019 - satul Mateuți (parțial) - 09:00-17:00.     În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     18 noiembrie 2019: satele...În atenția antreprenorilor mici și mijlocii din raionul Rezina!

   Consiliul raional Rezina prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" pentru rezultatele obținute în anul 2018.

   Conform procesului-verbal nr. 1 din 05 august 2019, se prelungește termenul de depunere a cererilor de participare la Concursul "Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii" până la data de 30.08.2019. 

   Regulamentul pentru desfășurarea Concursului  "Cel  mai  bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii", aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 (plasat pe pagina web consiliu.rezina.md) stabilește următoarele nominalizări:

   1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

   2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului de economie "verde";

   3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

   4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

   5. Cel mai bun antreprenor-exportator;

   6. Cel mai bun antreprenor-inovator;

   7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

   8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță;

   9. Cel mai tânăr antreprenor;                                                                                                    

   10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

   La concurs pot participa întreprinderile micro, mici și mijlocii, înregistrate în raionul Rezina, care își desfășoară activitatea conform prevederilor legislației în vigoare. Nu se acceptă cererile de participare la concurs în cazurile, în care:

   - agentul economic nu și-a onorat, în termenele stabilite, obligațiile ce țin de achitarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, penalităților și amenzilor aferente;

   - față de agentul economic a fost intentat procesul de insolvabilitate;

   - față de agentul economic au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

   - există demersuri ale organelor de drept și de control din țările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internaționale de colaborare;

   - există reclamații din partea Inspecției Muncii, a sindicatelor privind încălcarea legislației muncii.

   Participanții la concurs poartă răspundere pentru veridicitatea informației prezentate Comisiei. În cazul depistării unei informații eronate, participantul va fi exclus din concurs.

   Doritorii de a participa la concurs urmează să depună cerere de participare la Secția Economie a Consiliului raional Rezina: str. 27 August, 1, et. 2, bir. 31. Persoana de contact - Roșcovan Tatiana, specialist principal în Secția Economie. E-mail: lupalaschina@mail.ru Tel.: (0254) 2-18-25, (0254) 2-10-14.

   Termenul-limită de depunere a documentelor de participare - 20 mai 2019, ora 17.00.

   Modele de cereri și formularele de participare le puteți obține accesând pagina web consiliu.rezina.md sau biroul nr. 31, Secția Economie.

Eugeniu POSTU, șeful Secției Economie

 

Acasă

În sus