Prima ședință a consilierilor Consiliului raional - pe 18 noiembrie

    Comisia Electorală Centrală (CEC), marți, 12 noiembrie 2019, în cadrul unei ședințe, a aprobat convocarea în primă ședință a consilierilor din mai multe consilii din țară. Astfel, a fost aprobată convocarea în prima ședință a consilierilor Consiliului municipal Chișinău la 15 noiembrie, ora 10.00.     Tot mâine, la ora 10.00 se întrunesc în prima lor ședință consilierii Consiliului raional Fălești; la ora...

Campanie de prevenire a incendiilor

    În fiecare an, în perioada rece, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI dă start "Campaniei de prevenire a incendiilor în sectorul locativ". Activitatea salvatorilor și pompierilor din cadrul Secției Situații Excepționale Rezina constă, în mare parte, în procesul de prevenire a incendiilor, în care angajații instituției vin cu recomandări în casele oamenilor. Specialiștii vizitează familii cu copii, persoane...

Întreruperi programate de SA "RED-Nord" pentru 18-22 noiembrie 2019, Rezina

    În legătură cu reconstrucția liniilor electrice (demontarea liniei vechi și montarea liniei noi), va fi întreruptă furnizarea energiei electrice:    18-22 noiembrie 2019 - satul Mateuți (parțial) - 09:00-17:00.     În legătură cu executarea lucrărilor de mentenanță în rețelele de distribuție, va fi întreruptă furnizarea energiei electrice după cum urmează:     18 noiembrie 2019: satele...Atenție, angajare în funcție!

Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarului pentru participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție - Specialist principal în Secția cultură a Consiliului raional Rezina
         În baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 29 din Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”, Hotărârii Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Secția Cultură anunţă termenului de depunere a dosarului pentru participare la concursul de ocupare a funcției publice de execuție - Specialist principal în Secția Cultură Consiliul raional Rezina.
SCOPUL GENERAL AL FUNCŢIEI: 
         - promovarea şi implementarea în teritoriu a politicii culturii, elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercertării al RM şi de către organele administraţiei publice locale.
SARCINI DE BAZĂ:
         - patronarea activității bibliotecilor și muzeelor din teritoriu; 
         - coordonarea activității și asigurarea asistenței metodologice bibliotecilor din teritoriu;
         - asigurarea informării permanente a instituţiilor de profil cu cadrul juridic de specialitate, acte legislative și normative și dispoziţii ale organelor ierarhic superioare;
         - asigurarea suportului necesar pentru participarea copiilor dotaţi la concursuri şi expoziţii raionale, regionale şi internaţionale;
         - ținerea evidenţei şi îndeplinirea măsurilor de protecţie a patrimoniului cultural şi muzeal;
         - ținerea evidenţei schimbării destinaţiei monumentelor istorice, transmiterii dreptului de Proprietar, precum şi evidenţei monumentelor istorice distruse sau dispărute;
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
         - cetățean al Republicii Moldova;
         - posedarea limbii de stat;
         - deține studii superioare în domeniu;
         - capacitate deplină de exercițiu;
         - nu are anticedente penale;
         - stagiu în domeniu nu mai mic de 2 ani;
         - nu a împlinit vârsta de pensionare.
DOCUMENTE CE URMEAZĂ A FI PREZENTATE:
         a) CV Europass cu foto; 
         b) copia buletinului de identitate; 
         c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
         d) copia carnetului de muncă; 
         e) certificatul medical, forma stabilită; 
         f) cazierul judiciar.
BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:
         1. Legea nr. 160 din 20.07.2017 cu privire la biblioteci, publicat: 18.08.2017 în Monitorul Oficial nr. 301-315 art nr: 529. 
         2. Legea nr. 262 din 07.12.2017 muzeelor, publicat: 12.01.2018 în Monitorul Oficial nr. 7-17 art nr: 42.
         3. Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, publicat: 23.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 230-232 art nr: 840.­­
         4. Legea Nr. 413 din 27.05.1999 culturii, publicat: 05.08.1999 în Monitorul Oficial nr. 83-86 art nr : 401
ETAPELE CONCURSULUI:
         - Proba scrisă;
         - Interviu.
         Data-limită de depunere a do­sarului pentru concurs – 15 sepembrie 2019
         Modalitatea de depunere a dosarelor:
         - la sediul instituției: or. Rezina, str. 27 August, 1 A, bir. 5.
         Informații suplimentare: 060113969.

Acasă

În sus