Dragi lucrători din domeniul silvicol din raionul Rezina!

   Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, marcată tradițional în a treia sâmbătă a lunii septembrie, adresez sincere și cordiale felicitări, însoțite de urări de bine și prosperitate, tuturor angajaților din ramura silvică, celor care asigură paza și protecția pădurii, realizează una dintre cele mai importante și benefice sarcini -  cea de a îngriji și ocroti pădurea, care este una dintre cele mai valoroase resurse ale acestui...

Deciziile 2/1-2/23 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 16 august 2019

Deciziile 2/1-2/23 ale ședinței Consiliului raional Rezina din 16 august 2019 Vezi aici textul deciziilor 2/1-2/23 Vezi aici Raportul narativ privind executarea bugetului raional Rezina în tr. IV al anului 2018 Vezi aici Anexa la Decizia 2/21 din 16 august 2019 Vezi aici Anexa la decizia 2/22 din 16 august 2019 - Strategia de Tineret a raionului Rezina, 2019-2023

Examen exigent pentru artiști amatori din raion

        La 17 septembrie curent, în incinta Palatului raional de Cultură „Nicolae Lupov” s-a desfășurat atestarea colectivelor populare ale instituției și colectivelor folclorice din satele și comunele raionului „Țărăncuța” (Peciște), „Busuiocul” (Țareuca), „Trandafirii” (Trifești), „Pădureanca” (Țahnăuți), care au dorit să-și mențină calificativul de „Model”.  ...Dispoziție nr. 89 din 06 august 2019, orașul Rezina

"Cu privire la convocarea ședinței Consiliului raional"

    În baza art. 45, alin. (3), art. 53, pct. 1, lit. f) ale Legii Republicii Moldova privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art. 24, alin. (3) al Legii Republicii Moldova privind Statutul alesului local nr. 768-XV din 02.02.2000, președintele raionului Rezina DISPUNE:

    1. Se convoacă ședința Consiliului raional pentru data de 16 august 2019, ordinea de zi se anexează.

    2. Locul desfășurării - Sala de Conferințe a Palatului raional de Cultură, str. 27 August, 1 A, orașul Rezina.

    3. Ora desfășurării - ora 10.00.

    4. Responsabil pentru îndeplinirea prezentei dispoziții se numește Secretarul Consiliului raional Rezina, dl Ruslan SOCOL.

Președintele raionului Rezina, Vasile GOBJILĂ

 

 

Ordinea de zi a ședinței Consiliului raional din 16 august 2019

    1. "Cu privire la atribuirea mandatului de consilier în consiliul raional Rezina".

    RAPORTOR: Socol Ruslan, secretarul Consiliului raional Rezina.

    2. "Cu privire la modificarea bugetului raional  Rezina pentru anul 2019".

    RAPORTOR: Cuzuioc Angela, șeful Direcției Finanțe.

    3. "Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2018".

    RAPORTOR: Cuzuioc Angela, șeful Direcției Finanțe.

    4. "Cu privire la examinarea raportului auditului și rapoartelor financiare ale raionului Rezina (UAT de nivelul II), încheiate la 31.12.2018".

    RAPORTOR: Cuzuioc Angela, șeful Direcției Finanțe.

     5. "Cu privire la conferirea gradului de calificare a funcționarului public șefului Direcției Finanțe".

    RAPORTOR: Gobjilă Vasile, președintele raionului Rezina.

    6. "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă".

    RAPORTOR: Gobjilă Vasile, președintele raionului Rezina.

    7. "Cu privire la transmiterea în locațiune a unei încăperi din incinta IMSP "SR Rezina" (Secția consultativă)".

    RAPORTOR: Postu Nina, șeful IMSP SR Rezina.

    8. "Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare tematice, efectuată la Secția Cultură Rezina pe perioada 01.01.2018-31.12.2018".

    RAPORTOR: Racu Angela, șeful Secției Cultură.

    9. "Cu privire la aprobarea taxei pentru instruire în Școala raională de muzică și Școala raională de arte plastice pentru anul de studii 2019-2020".

    RAPORTOR: Racu Angela, șeful Secției Cultură.

    10. "Cu privire la aprobarea normelor specifice de activitate ale formațiilor artistice de amatori din raionul Rezina și a componenței nominale a Comisiei de Atestare".

    RAPORTOR: Racu Angela, șeful Secției Cultură.

    11. "Cu privire la transmiterea în locațiune a unei încăperi din incinta Palatului raional de Cultură "Nicolae Lupov".

    RAPORTOR: Racu Angela, șeful Secției Cultură.

    12. "Cu privire la aprobarea normelor specifice de activitate a CS Ignăței".

    RAPORTOR: Ioncu Oleg, șef-interimar al IMSP "CS Ignăței".

    13. "Cu privire la transmiterea în locațiune a bunurilor din domeniul public".

    RAPORTOR: Popov Silvia, șeful IMSP "CS Rezina".

    14. "Cu privire la transmiterea în comodat a imobilului IMSP "OMF Cuizăuca".

    RAPORTOR: Popov Silvia, șeful IMSP "CS Rezina".

    15. "Cu privire la examinarea informației referitor la situația financiară a unor instituții de învățăm`nt din raionul Rezina".

    RAPORTOR: Lazari Lidia, șeful DÎTS.

    16. "Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul II - raionul Rezina, aflate în gestiunea Aparatului președintelui raionului Rezina, cu aprobarea proiectului de formare și procesului-verbal".

    RAPORTOR: Ella Ucrainciuc, șeful Serviciului Relații Funciare și Cadastru.

    17. "Cu privire la aprobarea componenței Consiliului de Administrare a Instituției Publice "Incubatorul de Afaceri Rezina".

    RAPORTOR: Mihai Fricațel, administratorul IAR.

    18. "Cu privire la modificarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor instituții medico-sanitare publice din raionul Rezina".

    RAPORTOR: Ruslan Socol, secretarul Consiliului raional.

    19."Cu privire la acordul primirii și transmiterii a unor bunuri proprietate publică".

    RAPORTOR: Socol Ruslan, secretarul Consiliului raional.

    CORAPORTOR: Lazari Lidia, șeful DÎTS.

    CORAPORTOR: Racu Angela, șeful Secției Cultură.

    CORAPORTOR: Didenco Radu, arhitect-șef.

    CORAPORTOR: Roșcovan Tatiana, specialist principal, Secția Economie.

    CORAPORTOR: Rusu Marcel, șeful SCGCD.

    20. "Cu privire la trecerea la rebut a unor bunuri proprietate publică".

    RAPORTOR: Ruslan Socol, secretarul Consiliului raional.

    CORAPORTORI: Instituțiile vizate (Roșcovan Tatiana, Melnic Alla, Peru Aliona, Popov Silvia, Lazari Lidia, Artin Boris).

    21. "Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale raionale Rezina".

    RAPORTOR: Ruslan Socol, secretarul Consiliului raional.

Secretarul Consiliului raional, Ruslan SOCOL

Acasă

În sus