Hotărârea nr. 03 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale din 23 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând  informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia...

Hotărârea nr. 02 a Comisiei raionale pentru Situații Excepționale Rezina din 20 martie 2020

         În temeiul Legii nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și examinând informația conducătorilor IMSP „Centrul de Sănătate Rezina”, IMSP „Spitalul Raional Rezina” și al Centrului de Sănătate Publică Orhei privind situația epidemiologică la infecția cu COVID-19, Comisia pentru...

Sedință operativă pe vreme de stare de urgență

         Chiar dacă țara se află în stare de urgență urmare a situației creată la infecția cu coronavirus de tip nou COVID-19, angajații structurilor Consiliului raional Rezina, ai Aparatului președintelui raionului se străduie să facă față sarcinilor, evident, cu respectarea măsurilor de siguranță, impuse de starea de fapt. Astfel, în timpul ședinței operative din dimineața zilei de luni, președintele raionului, Valeriu Ciorici,...Colegiul Consultativ, în ședință ordinară

  Miercuri, 26 iunie curent, în incinta sălii de ședințe a Consiliului raional Rezina, a avut loc ședin-ța ordinară a Colegiului Consultativ din cadrul raionului, cu prezența președintelui raionului Rezina, Vasile Gobjilă, și a conducătorilor serviciilor desconcentrate.

  Ședința a fost prezidată de către Victor Vlas, șef-adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat, care a propus spre examinare mai multe chestiuni ce țin de activitatea serviciilor în teritoriu.

  Din start, Victor Vlas a adus la cunoștință actele legislative și normative, aprobate și publicate în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova" în luna iunie 2019. La fel, a vorbit și despre modificările care au fost publicate în "Monitorul Oficial" nr. 192 din 10.06.2019, la Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 ("Monitorul Oficial al Republicii Moldova", 2002, nr. 154-157, art. 1612).

  Apoi, fiecare conducător al serviciilor desconcentrate s-a referit la activitatea desfășurată pe parcursul unei luni de activitate.

  Președintele raionului Rezina a apreciat mult activitatea Consiliului Consultativ, dorindu-le conducătorilor să nu fie indiferenți, să se implice și să comunice acolo, unde există unele lacune, pentru a fi înlăturate pentru ca cetățenii să nu aibă de suferit.

  Șeful-adjunct al Oficiului teritorial Orhei al Cancelariei de Stat a anunțat că următoarea ședință a serviciilor publice desconcentrate va avea loc pe data de 31 iulie 2019, iar în calitate de raportori au fost desemnați Inspectoratul de Poliție Rezina, Centrul de Sănătate Publică și Agenția Teritorială de Asigurări în Medicină.

Iuliana POPA-CRUDU

Acasă

În sus